Lärarförbundet

Global Action Week 2017: En bra skola innebär en bra skola för alla

Utbildning är en mänsklig rättighet och en grundförutsättning för ett hållbart samhälle.

Utbildning är en mänsklig rättighet och en grundförutsättning för ett hållbart samhälle.

Under Global Action Week 24 – 30 april 2017 betonar vi alla människors delaktighet och beroende av en bra skola och regeringars skyldighet att leva upp till sina åtaganden i de globala utvecklingsmålen. Utbildning är en mänsklig rättighet, både hemma i Sverige och utanför vårt lands gränser.

Efter år av förhandlingar har nu FN:s 193 medlemsländer enats om 17 globala utvecklingsmål. Det fjärde målet handlar om rätten till utbildning och syftar till att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet samt främja möjligheter till ett livslångt lärande för alla. Något som såklart även Sverige ska leva upp till.

I år fokuserar Global Action Week på dels att utkräva ansvar för det som världens nationer har kommit överens om och dels att främja ett aktivt medborgarskap. Läs mer om årets temafokus.Engagera dig för en bra skola för alla – Global Action Week 24-30 april

En god utbildning med kvalité är en rättighet för alla barn. Får alla barn och ungdomar den utbildning som de har rätt till på din skola eller i din kommun?Vad vill du förändra för att skapa en bra skola för alla? Vad måste till som ser du det, för att vi ska nå mål 4 i Agenda 2030?

Under Global Action Week mellan 24-30 april kan du engagera dig på olika sätt. Här är några förslag:

  • Informera om Agenda 2030 med fokus på Mål 4 om rätten till utbildning på din arbetsplats och i din avdelning. Hur arbetar ni med dessa på din förskola/skola? Använd gärna vår affisch!
  • Utgå från någon av de olika skolformerna. Hur ser situationen ut i din kommun?
    Vad är viktigast att uppmärksamma på din skola av goda exempel och fortsatta utmaningar? Finns det något internationellt exempel som du vill som kan inspirera och synliggöra hur viktigt det är med en bra skola för alla?

Under Global Action Week

  • Sprid kampanjens budskap i sociala medier och i dina nätverk.
  • Skriv insändare i lokala medier.
  • Uppvakta politiker och påminn om deras ansvar för en likvärdig utbildning
  • Berätta gärna om era aktiviteter på vår webb.

Material och resurser

Vi har tagit fram knappar med "Allt börjar med en bra lärare" på spanska, arabiska och hindi m.m. som du kan beställa från materialkatalogen. Dessa knappar har blivit väldigt populära. Glöm inte att föja oss i sociala medier på Facebook, Instagram och Twitter för senaste nytt om Global Action Week.

Fler resurser:


Vad är Global Action Week?

Global Action Week är en global kampanj där vi i år uppmärksammar FN:s fjärde globala mål om god utbildning för alla. Vi har engagerat oss i Global Action Week i flera år, där vi har jobbat hårt för att se till att rätten till utbildning blir ett eget mål.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här