Lärarförbundet
Bli medlem

Glädjande och välkommet med professionsprogram

Robert Fahlgren, andre vice ordförande, Lärarförbundet.

Robert Fahlgren, andre vice ordförande, Lärarförbundet.

Idag föreslog regeringen att ett nationellt professionsprogram för rektorer och lärare inrättas. Syftet är att stärka skolprofessionerna, höja kvaliteten på utbildningen, och öka skolprofessionernas attraktionskraft.​ Lärarförbundet har länge drivit frågan om ett professionsprogram.

– Det är en glädjande nyhet, säger Robert Fahlgren, Lärarförbundets andre vice ordförande.

– Professionen behöver goda möjligheter till professionell utveckling och ämnesfördjupning.

– Nu ser vi fram emot att vi inom lärarprofessionen får ta ansvar, och att huvudmän och staten kliver in med resurser för att göra det här möjligt.

– Det här är en fråga som samlar partierna, det finns en bred medvetenhet om vikten av lärarprofessionens betydelse för svensk skola, och vi hoppas att det ska märkas för Sveriges lärare, rektorer och förskollärare.

Hade velat se delvis annan modell

Lärarförbundet hade egentligen velat se en delvis annan modell, men har förhoppningar om förslaget, och ser att den har potential att vidareutvecklas.

– Givetvis finns det en hel del teknikaliteter som vi måste titta särskilt noga på i vårt remissvar. En sådan fråga kan vara förstelärarna inom programmet och hur de ska inkorporeras i systemet, säger Robert Fahlgren.

– Rätt utformat kan detta få en stor betydelse för lärarna, och professionen måste ha ett stort inflytande på utvecklingen av programmet. Det råd med företrädare för professionen som föreslås, ska fylla den funktionen.

– Ett professionsprogram kan aldrig styras av politiken och det är viktigt att etablera detta redan från början. Vi hoppas att förslaget om ett råd ska vara tillräckligt, men vi måste titta närmare på den saken.

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare (regeringen.se)

(Observera att även lärare i fritidshem inkluderas.)

  • Skapad 2021-07-29
Frågor & Svar