Lärarförbundet
Bli medlem

Glädjande beslut om obligatorisk förskoleklass!

- Det här är något som Lärarförbundet, med förskoleklasslärarna i ryggen, har kämpat för länge, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

- Det här är något som Lärarförbundet, med förskoleklasslärarna i ryggen, har kämpat för länge, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Nu har riksdagen klubbat regeringens förslag om obligatorisk förskoleklass. – Det här är något som Lärarförbundet, med förskoleklasslärarna i ryggen, har kämpat för länge, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Beslutet innebär att elevers rätt till utbildning i förskoleklass stärks och att förskoleklassen behåller sin viktiga roll som bro mellan förskola och grundskola. Förskoleklassen kvarstår som en egen skolform med oförändrat syfte, uppdrag och innehåll.

Det är helt rätt att utveckla framgångskonceptet förskoleklassen och göra den tillgänglig för fler

– Det är helt rätt att utveckla framgångskonceptet förskoleklassen och göra den tillgänglig för fler, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Nu behöver lärarna få rätt förutsättningar

I fjol fick förskoleklassen ett nytt läroplansavsnitt, vilket Lärarförbundet välkomnade. Förbundet efterfrågar fler satsningar. Lärarna är för få, barngrupperna för stora och tiden att planera och utveckla undervisningen för liten.

Ge förskoleklasslärarna tid för planering och utveckling

–Nu behöver regeringen och kommunerna investera i verksamheten. En bra början vore att ge förskoleklasslärarna tid för planering och utveckling, säger Johanna Jaara Åstrand.  • Skapad 2017-11-17
Frågor & Svar