Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Sara Bernhardsson - årets deltagare på Genèveskolan

Sara Bernhardsson från Lärarförbundet Linköping är årets deltagare på Genèveskolan 2020. Det är en förväntansfull grundskollärare som beger sig till Schweiz för att lära sig mer om hur det fackliga arbetet ser ut internationellt.

Genèveskolan är en mötesplats där fackligt aktiva från hela Norden träffas för att utbyta erfarenheter från hela världens arbetsliv. Under kursen kommer man även få möjlighet att besöka FN-organet International Labour Organizations (ILO) årliga konferens. Kursen äger rum mellan 21 maj - 9 juni med förberedelsekurs 16 - 19 april. Årets deltagare från Lärarförbundet heter Sara Bernhardsson, mellanstadielärare på en f-6 skola i Linköping. Hon har väldigt höga förväntningar på resan.

-Jag har väldigt höga förväntningar. Dels hoppas jag självklart att jag ska få möjlighet att bredda mina kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor, spännande att även få mer kunskaper även utanför mitt eget avtalsområde. Men framförallt vill jag få nya perspektiv på hur det fungerar utanför min egen bubbla och de arenor jag rör mig i, säger Sara Bernhardsson och fortsätter:

-Att få ett internationellt perspektiv på arbetsfrågor tror jag kan bidra till en större förståelse för, varför vissa saker är som de är i den svenska "fackliga kulturen" och hur den ser ut jämfört med andra länder, både sådana länder som kommit långt i sin fackliga utvecklig, men också de länder som har en bra bit kvar.

Hon ser fram emot att få träffa människor från hela världen för att stöta och blöta fackliga erfarenheter.

-Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att få möta alla dessa människor med olika historier och bakgrund. Självklart ser jag även fram emot att få veta mer om ILO och få se hur ett sådant viktigt organ med denna trepartskonstellationen och alla dessa världens länder fungerar.

Vad hoppas du kunna ta med dig hem till Sverige?

-Fördjupade kunskaper, engagemang och en massa nya erfarenheter. Kanske några nya vänner också förhoppningsvis.

Hur ser du på Lärarförbundets internationella arbete?

-För mig så står Lärarförbundet för solidaritet och därför är det självklart att vi också ska höja våra blickar över gränserna. Vi är beroende av att facklig verksamhet fungerar i andra länder och vi bär alla ett ansvar för att engagera oss även där. Det internationella arbetet kan dels skapa engagemang hos fler medlemmar, men också göra stor skillnad för våra fackliga kollegor i andra länder. Jag tycker att vi alltid ska ta chansen att påverka till positiva arbetsvillkor när vi kan.

Varför är det viktigt att Lärarförbundet närvarar vid Genèveskolan?

-Jag tror att det är viktigt för att vi ska kunna knyta kontakter och skapa möjligheter för samarbete. Men också för vår omvärldsbevakning och få möjlighet att hänga med i aktuella frågor och arbeten kring facklig verksamhet i världen. Genom Lärarförbundets deltagande får även engagerade människor en chans att fördjupa sina kunskaper och stärka sitt självförtroende i sin fackliga roll.

Man kommer kunna följa Saras erfarenheter här på Lärarförbundet.se.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här