Lärarförbundet
Bli medlem

Genèveskolan 2019 – möt årets deltagare!

Katrin Friman från Lärarförbundet Uppsala är årets deltagare på Genèveskolan 2019. Det är en förväntansfull lärare som beger sig till Schweiz för att lära sig mer om fackligt arbete internationellt.

Genèveskolan är en mötesplats där fackligt aktiva från hela Norden träffas för att utbyta erfarenheter från hela världens arbetsliv. 6 juni - 25 juni äger Genèveskolan rum. Årets deltagare från Lärarförbundet heter Katrin Friman, förskol- och grundskollärare och aktiv i Lärarförbundet Uppsala.

– Det kommer att bli otroligt spännande. Det är en utmaning, det är utveckling, det är utbildning och det är garanterat en upplevelse. Som person är jag vetgirig och vill hitta nya sätt att nå ut på. Jag vet att Lärarförbundet har ett väldigt gediget internationellt arbete som inte syns jättemycket. Då tänker jag hur kan vi använda oss av det i rekryterande syfte, hur kan vi bredda våra perspektiv, och sen vill jag ju lära mig mer, säger Katrin Friman.

Under kursen kommer man få möjlighet att besöka FN-organet International Labour Organizations (ILO) årliga konferens. En organisation som i år fyller 100 år.

– Jag vill veta mer om ILO och hur processen fungerar där. Jag vill veta hur beslut fungerar i frågor som rör arbetsgivare, arbetstagare och sen hur det påverkar oss. På vilket sätt tar vi i Sverige hand om de beslut som tas av ILO och hur sipprar det ner i våra arbetsförhållanden och färgar vårt förbunds väg att gå?

Vi är ett stort och starkt fackförbund som ska ha en självklar roll i den internationella debatten

Just det internationella perspektivet intresserar Katrin och hon tror att det kan vara viktigt att använda det i Lärarförbundets arbete.

– Hur kan arbetet för oss på golvet knytas ihop med sambandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och hur det ser ut ute i världen? Det är viktigt att titta på men också vilka frågor vi strider för kontra vilka frågor de strider för. I Sverige är det ju speciellt – här har vi ju den svenska partsmodellen och så ser det verkligen inte ut i andra länder. Jag hoppas att vi kan bli bättre på att förstå uppbyggnaden bakom det system vi har och hur vi kan dra nytta av det i olika sammanhang. Att bryta ner det stora hela, säger Katrin Friman.

Vad hoppas du kunna ta med dig hem till Sverige?
– Till min avdelning hoppas kunna ta med mig mer kunskap om framför allt om arbetsrättsliga frågor men också mer kunskap om processer, det vill säga arbetet bakom besluten. Men också ta med mig perspektiv om hur de andra länderna arbetar, vilka förutsättningar och forum de har för att driva fackliga frågor. Nya perspektiv på motgångar och hur man kan nå framgång.

Varför är det viktigt att Lärarförbundet närvarar vid Genèveskolan och ILO:s hundraårsjubileum?
– Vi är ett stort och starkt fackförbund som ska ha en självklar roll i den internationella debatten om villkoren för lärare. Kan vi ta lärdom och kunskaper från andra länder och ILO så är det en stor vinning för oss.

  • Skapad 2019-03-25
Frågor & Svar