Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

Genèveskolan 2018

Deltagarna på Genévskolan 2018.

Deltagarna på Genévskolan 2018.

På Nordiska folkhögskolan i Genève träffas fackligt aktiva från hela Norden för att lära sig mer om hela världens arbetsliv. Kursdeltagarna förbereder sig under fyra dagar i april och deltar sedan under tre veckor på ILO:s konferens i Genève i juni.

Johan Bäck

Årets kandidat är utsedd, Johan Bäck från Sundbybergs avdelning blir den som representerar Lärarförbundet 2018.

Här kan du följa Johan Bäck när han bloggar på Genèveskolans blogg 2018

Intervju med Johan

Intervju med Johan i tidningen Vi i Sundbyberg

Den som deltar på Genèveskolan ska vara:

 • fackligt aktiv och vara beredd på att vara en representant för Lärarförbundet.
 • intresserad av internationella och fackliga frågor.
 • förberedd på och behärska att kursen genomförs på "nordiska" samt ha goda kunskaper i engelska.
 • beredd på att delta under alla kursmoment och bidra till att sprida erfarenheterna inom Lärarförbundet efter kursen.

Du som söker ska ta egna initiativ till att sprida information om dina erfarenheter efter kursen. Du ska vara införstådd med att du ses som en resursperson också efter avslutad kurs.

Inspiration och utveckling

På kursen lär sig deltagarna, som kommer från hela Norden, mer om fackets möjligheter att påverka i en globaliserad värld.

Under tiden i Genève ges de möjlighet att följa FN-organet ILO:s årliga konferens, intervjua delegater från olika länder, få information om och besöka världsomfattande fackliga organisationer, FN och WTO med flera. Kursen erbjuder också många tillfällen till intressanta föreläsningar och diskussioner med företrädare för de deltagande organisationerna och för ILO. Under perioden i Genève genomför deltagarna projektarbeten med inriktning på olika globala frågor.

Genèveskolans upplägg 2018

 • Kortare nationell samling, mars/april. Exakt datum meddelas senare.
 • En förberedelsekurs på Runö konferensgård, Åkersberga 12-15 april.
 • Distansarbete på nätet april-maj.
 • Huvudkursen i Genève, Schweiz 24 maj-12 juni.

Målen för kursen:

 • öka kunskapen om internationellt samarbete och regelverk, ILO - International Labour Organisation och andra internationella organisationer
 • stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt
 • öka gemenskapen inom Norden
 • utveckla den ömsesidiga språkförståelsen

Inspiration från andra deltagare

Sugen på att söka till Gèneveskolan 2019? Ansökan kommer att finnas här i slutet av detta år

Låt dig inspireras av några tidigare deltagares upplevelser!

Per-Arne Häll 2017: "Viktigt med vidgade vyer"

Magdalena Borgemo 2016 "Man får ett annat perspektiv" (Lärarkanalen)

Sara Sundström 2013: Blev ännu stoltare över vårt internationella arbete (pdf)

Carina Bergqvist 2011: "Genèveskolan sätter spår. Lärarförbundet sätter spår" (pdf)


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här