Lärarförbundet
Bli medlem

Genèveskolan

Deltagarna på Genévskolan 2018.

Deltagarna på Genévskolan 2018.

På Nordiska folkhögskolan i Genève träffas fackligt aktiva från hela Norden för att studera hela världens arbetsliv. Deltagarna möts under fyra dagar i april och deltar sedan i tre veckor på ILO:s konferens i Genève i maj/ juni.

Genèveskolan är en mötesplats där fackligt aktiva från hela Norden träffas för att utbyta erfarenheter från hela världens arbetsliv. Dessutom kommer man få möjlighet att besöka FN-organet International Labour Organizations (ILO) årliga konferens. Geneveskolan finansieras i ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarstiftelsen.

Inspiration och utveckling

På kursen lär sig deltagarna, som kommer från hela Norden, mer om fackets möjligheter att påverka i en globaliserad värld.

Under tiden i Genève ges du möjlighet att följa FN-organet ILO:s årliga konferens, intervjua delegater från olika länder, få information om och besöka världsomfattande fackliga organisationer inom FN. Kursen erbjuder också många tillfällen till intressanta föreläsningar och diskussioner med företrädare för de deltagande organisationerna och för ILO. Under perioden i Genève genomför deltagarna projektarbeten med inriktning på olika globala frågor.

Läs mer om ILO här!

Observera att deltagande i samtliga kursdelar är obligatoriskt.

Lärarförbundet står för resor, kurskostnader samt ev lönebortfall.

Målen för kursen:

 • öka kunskapen om internationellt samarbete och regelverk, ILO - International Labour Organisation och andra internationella organisationer
 • stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt
 • öka gemenskapen inom Norden
 • utveckla den ömsesidiga språkförståelsen

Förväntningar på deltagaren

 • Intresserad av fackliga frågor i ett internationellt perspektiv
 • Fackligt aktiv och uppträda som Lärarförbundets representant under kursen
 • God kunskap i arbetsrätt och arbetsmiljö
 • Genomföra kursen på "skandinaviska" samt ha goda kunskaper i engelska
 • Att du delar med dig av din upplevelse under Genevèskolan samt finnas som resurs för andra inom förbundet när du kommer hem .

Möt 2021 års deltagare - Pablo Mendoza


2020 ställdes Genèveskolan in på grund av corona!


Möt 2019 års deltagare

Katrin Friman från Lärarförbundet Uppsala är årets deltagare på Genèveskolan 2019. Det är en förväntansfull lärare som beger sig till Schweiz för att lära sig mer om fackligt arbete internationellt. Läs mer om henne här!

Inspiration från andra deltagare

Låt dig inspireras av några tidigare deltagares upplevelser!

Johan Bäck
2018 års deltagare var Johan Bäck från Sundbybergs avdelning som representerade Lärarförbundet.

Johan Bäck 2018: "Efter mina upplevelser i Genève är jag lite hungrigare och lite vassare"

Per-Arne Häll 2017: "Viktigt med vidgade vyer"

Magdalena Borgemo 2016 "Man får ett annat perspektiv" (Lärarkanalen)

Sara Sundström 2013: Blev ännu stoltare över vårt internationella arbete (pdf)

Carina Bergqvist 2011: "Genèveskolan sätter spår. Lärarförbundet sätter spår" (pdf)

Läs mer om Gèneveskolan här!

Vid frågor hör av er till

Maria Karlsson
maria.karlsson@lararforbundet.se
08 737 65 21


 • Skapad 2014-11-26
 • Uppdaterad 2021-03-04
Frågor & Svar