Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

Ge nyexade och skolledare rätt förutsättningar för introperioden

För täta skolledarbyten och ett för högt antal anställda per skolledare leder till oro. Lärarförbundet Skolledare och Lärarförbundet Student ser att dagens situation får förödande konsekvenser på flera plan, också för nyexaminerade lärare. Det skriver Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare och Matilda Gustafsson, ordförande för Lärarförbundet Student.

För täta skolledarbyten och ett för högt antal anställda per skolledare leder till oro. Lärarförbundet Skolledare och Lärarförbundet Student ser att dagens situation får förödande konsekvenser på flera plan, också för nyexaminerade lärare. Det skriver Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare och Matilda Gustafsson, ordförande för Lärarförbundet Student.

Lärares kompetens är den absolut viktigaste faktorn för kvalitet i skolan. Därför är det av största vikt att lärares kompetens vårdas från första dagen i yrket. I dag är det ingen garanti.

Att som ny lärare få stöd genom en garanterad introduktion är avgörande för att behålla nya lärare i yrket. Lärarförbundet Student och Lärarförbundet Skolledare ser därför med djup oro på det alltför låga antal nyexaminerade som faktiskt får det lagstadgade stöd de har rätt till i form av en introduktionsperiod, och de konsekvenser som det kan innebära.

Färre nyexade måste få en "arbetsplatschock"

Introduktionsperioden är en lagstadgad rätt som ska utformas i samspel mellan alla inblandade så att den nya läraren ges möjlighet att bekanta sig med så många av yrkets uppgifter som möjligt.Ändå är det endast 51 procent av de nyexaminerade som uppger att de fått en introduktion i yrket, och i samtal med Lärarförbundet Skolledares medlemmar framgår det att det råder stor okunskap om introduktionsperioden, både bland skolledare och huvudmän.

Skolinspektionen pekar återkommande på att skolhuvudmän måste ta ett större ansvar för att garantera nyexaminerade deras lagstadgade rätt till introduktion, och vi håller med. Vi behöver tydligare rutiner och information. Vi behöver färre anställda per skolledare så att alla skolledare får en rimlig chans att följa lagen och på allvar kan greppa det ansvar hen har för sina nya, och gamla, medarbetare. Vi behöver färre nyexaminerade lärare som vittnar om en “arbetsplatschock” när de kommer ut i skolans värld.

För täta skolledarbyten och ett för högt antal anställda per skolledare leder till oro. Lärarförbundet Skolledare och Lärarförbundet Student ser att dagens situation får förödande konsekvenser på flera plan, också för nyexaminerade lärare. I en skola som nu präglas av lärarbrist är det viktigare än någonsin att behålla alla nyexaminerade lärare i yrket. För att nå dit krävs huvudmän som ger skolledare reella chanser att organisera arbetet på ett givande sätt. Huvudmän som skapar luft i sina slimmade organisationer för mentorskap och genomtänkt planering för att introducera nya lärare. Huvudmän som vågar tänka långsiktigt och vågar satsa på organisationen.

Rätt förutsättningar ett måste

Ska vi behålla skolledare och lärare, grunden till vår samhälle, måste vi få förutsättningar att introducera nya lärare till världens viktigaste yrke. Under Almedalsveckan uppmärksammar därför Lärarförbundet Student och Lärarförbundet Skolledare vikten av rätt förutsättningar så att alla nyexaminerade lärare garanteras en god introduktion i yrket.

För att nyexaminerade lärare ska kunna utveckla en genuin yrkesskicklighet och lust för yrket krävs att de får ett systematiskt stöd när de står i början av sin karriär. På så sätt kan vi få fler som stannar och blomstrar i läraryrket.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare

Matilda Gustafsson, ordförande Lärarförbundet Student

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar