Lärarförbundet
Bli medlem

GDPR och personlig integritet

​Lärarförbundet hanterar personuppgifter för att kunna tillvarata medlemmarnas intressen rörande anställnings- och lönevillkor, arbetsrätt och övriga skyldigheter som förbundet har mot dig som medlem.

Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen har skapat nya utmaningar vad gäller skyddet av personuppgifter. Allt fler gör sina personuppgifter allmänt tillgängliga och organisationers insamling och delning av personuppgifter har ökat. Samtidigt är skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter en grundläggande rättighet inom EU.

EU:s nya dataskyddsförordning ska öka den personliga integriteten för individer, ställa högre krav på organisationer som hanterar personuppgifter och ge tillsynsmyndigheter större befogenheter att vidta åtgärder mot de som bryter mot lagen. Dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL).

Lärarförbundet har anpassat sitt arbetssätt efter den nya lagen och som medlem ska du alltid kunna känna dig säker på hur vi hanterar dina personuppgifter. Lärarförbundet värnar om en hög nivå av skydd för medlemmarnas personliga integritet därför kommer vi att kräva identifiering via BankID i samband med kontakter.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här