Lärarförbundet
Bli medlem

Fritidshemmens dag – andra tisdagen i maj varje år

År 2020 firas fritidshemmens dag 12 maj. Mot bakgrund av coronavirusets utbrott kommer Lärarförbundet i år inte ta fram material eller förslag för firandet från centralt håll. Fritidshemmen har olika förutsättningar, och avgör bäst själva hur de vill uppmärksamma dagen.

Det är viktigt att elever får rätt förutsättningar från början. Vägen till en bättre skola, med allt från fritidshem till grundskola och förskoleklass, kräver att vi satsar nu.

Fritidshemmen berikar grundskolans verksamhet och är viktig för elevers utveckling. I fritidshemmen får elever möjlighet att utveckla breda kompetenser såsom samarbetsförmåga och problemlösning.

Fritidspedagogiken fokuserar på elevernas sociala, emotionella och praktiska utveckling, och undervisningen berikar förskoleklassen och grundskolan genom att i högre grad vara situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad.

Fritidspedagogiken är en framtidspedagogik, och den är ovärderlig!

Annorlunda firande med tanke på Corona

Fritidshemmens dag firas på fritidshem över hela Sverige.

Mot bakgrund av coronavirusets utbrott så kommer Lärarförbundet i år inte ta fram material eller förslag för firandet från centralt håll, eftersom förutsättningarna ser så olika ut i olika delar av landet.

Varje fritidshem får avgöra hur de vill uppmärksamma fritidshemmens dag och vilka aktiviteter som passar utifrån läget. Att minimera risken för smittspridning är givetvis en prioritet.

Fritidshemmens dag firas ofta utomhus, i regel inom den ordinarie elevgruppen, men med roliga aktiviteter och kanske extra gott mellanmål.

Så arbetar Lärarförbundet för fritidshemmen

Lärarförbundet fortsätter påverka för att lärarna i fritidshem ska få bättre förutsättningar att utföra sitt viktiga uppdrag.

Förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand krävde tidigare i våras att fritidshemmen skulle inkluderas i likvärdighetsbidraget i en skrivelse till riksdagens utbildningsutskott, och nyligen valde regeringen att ställa sig bakom detta.

Fritidshemmen kommer kunna ta del av pengarna från den 1 juli 2020.

Kommentarer:

Karin Annmarie
Karin Annmarie Jonasson

Hejsan
Finns det någon affisch att ladda ner till fritidshemmensdag?

  • Skapad 2019-04-30 12:32
Anette
Anette Pamenter

Kommentaren har tagits bort...

  • Skapad 2018-04-05 13:14
Anette

Om Anette Pamenter

Jag sitter i styrelsen i Karlstad sedan 7 år och arbetat fackligt i 25 år.
Jag arbetar på min övriga tid som fritidspedagog så av naturliga skäl driver jag gärna frågor som handlar om fritidshemsfrågor. Arbetsmiljöfrågor anser jag vara det viktigaste vi i Lärarförbundet har att ta tag i nu tillsammans med lönefrågan för alla lärare.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar