Lärarförbundet
Bli medlem

Fritidshemmens dag

Fritidshemmen gör elevens dag komplett, och vi vill uppmärksamma den viktiga verksamheten. Därför firar vi den andra tisdagen i maj varje år Fritidshemmens dag – var med du också!

Den 14:e maj 2019 firar vi fritidshemmens dag!

Det är viktigt att elever får rätt förutsättningar från början. Vägen till en bättre skola, med allt från fritidshem till grundskola och förskoleklass, kräver att vi satsar nu. Fritidshemmen berikar grundskolans verksamhet och är viktig för elevers utveckling.

I fritidshemmen får elever möjlighet att utveckla breda kompetenser såsom samarbetsförmåga och problemlösning. Fritidspedagogiken fokuserar på elevernas sociala, emotionella och praktiska utveckling, och undervisningen berikar förskoleklassen och grundskolan genom att i högre grad vara situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad. Fritidspedagogiken är en framtidspedagogik, och den är ovärderlig!

Fritidshemmens dag firas på fritidshem över hela Sverige. Det brukar bli många olika aktiviteter för elever, lärare och föräldrar. På många platser brukar det vara öppet hus med fika, grillning eller glass. Sedan år 2014 har vi ett stående tema "Lära, leva, utvecklas".

Material du kan använda

Till Fritidshemmens dag kan du även ta del av affischer, flyers och delningsbilder för Facebook och Instagram. Du hittar dem som nedladdningsbara bilagor i högerspalten här på sidan. Delningsbilderna består av fem serier, där varje serie blir ett eget bildspel.

Kommentarer:

Anette
Anette Pamenter

Kommentaren har tagits bort...

  • Skapad 2018-04-05 13:14
Anette

Om Anette Pamenter

Jag sitter i styrelsen i Karlstad sedan 7 år och arbetat fackligt i 25 år.
Jag arbetar på min övriga tid som fritidspedagog så av naturliga skäl driver jag gärna frågor som handlar om fritidshemsfrågor. Arbetsmiljöfrågor anser jag vara det viktigaste vi i Lärarförbundet har att ta tag i nu tillsammans med lönefrågan för alla lärare.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här