Fritidshemmens dag

Fritidshemmen uppmärksammas den andra tisdagen i maj runt om i landet med aktiviteter för elever, lärare och föräldrar. På många platser var det öppet hus och man firade med fika, grillning eller glass.

Fritidshemmen uppmärksammas den andra tisdagen i maj runt om i landet med aktiviteter för elever, lärare och föräldrar. På många platser var det öppet hus och man firade med fika, grillning eller glass.

Fritidshemmen gör elevens dag komplett, och vi vill uppmärksamma den viktiga verksamheten. Därför firar vi den andra tisdagen i maj varje år Fritidshemmens dag – var med du också! Den 10 maj 2016 är det dags igen.

Det är viktigt att elever får rätt förutsättningar från början. Vägen till en bättre skola, med allt från förskola till fritidshem, går genom att satsa nu. Det är i fritidshemmen som eleverna får möjlighet att utveckla olika förmågor och intressen genom ett lekfullt lärande. Fritidspedagogiken handlar om samarbete och kreativitet. Genom att ta till vara på den andra hälften av elevernas dag i skolan och satsa på fritidshemmen kan elever också nå bättre resultat i skolan.

Fritidshemmens dag firas på fritidshem över hela Sverige. Det brukar bli många olika aktiviteter för elever, lärare och föräldrar. På många platser brukar det vara öppet hus med fika, grillning eller glass.

Var med och och fira du också!

Facebookevenemang för Fritidshemmens dag 2015 - tipsa föräldrar och dina kollegor!

”Det är dags att politikerna satsar på fritidshemmen”

Ny statistik som Lärarförbundet tog fram inför Fritidshemmens dag 2015 visar att andelen elever per högskoleutbildad pedagog på fritidshemmen har ökat markant de senaste tio åren.

Välkommet att även (M) vill satsa på fritidshemmen

Moderaterna meddelade inför Fritidshemmens dag 2015 att fritidshemmen inkluderas i de nationella skolsatsningarna, får en egen läroplan och att lärare i fritidshem ska kunna bli förstelärare. De vill även införa ett riktmärke när det gäller gruppstorlekar. Det här är en stor seger för Lärarförbundet, som länge arbetat med frågorna.

Material du kan använda

Till Fritidshemmens dag har vi tagit fram flygblad, bilder och affischmallar du kan använda dig av som en del av firandet. Listan nedan fylls på efterhand!

Ladda ner flygblad och affischer med budskapet "Fritidshemmen gör elevens dag komplett"

Dela bilder för att utmana partierna att satsa på fritidshemmen

Legitimation för fritidspedagoger på gång

Lärarförbundet anser att det är helt fel att den förra regeringen inte räknade in fritidspedagogiken som grund för lärarlegitimation och har arbetat för att få till en förändring. Det är därför glädjande att utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) nu vill att fritidspedagoger ska omfattas av legitimationsreformen.

Utvecklingen i fritidshemmen är ohållbar

I mars 2014 lämnade Lärarförbundet in en skrivelse till Skolverket om att de nya Allmänna råd för fritidshem. Lärarförbundet anser att det finns behov av att tydliggöra hur stor en genomsnittlig elevgrupp i fritidshemmet får vara på huvudmannanivå. De skärpta behörighetsreglerna, där lärare i fritidshem och fritidspedagoger med äldre utbildning är behöriga att undervisa i fritidshem, gör att det också finns ett särskilt behov av att uppmärksamma andel examinerade lärare i fritidshem av personalen, som idag varierar stort.

Läs mer om vår skrivelse till Skolverket

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här