Lärarförbundet
Bli medlem

Fritidshemmens dag den 10 maj

I år firas Fritidshemmens dag den 10 maj. Här hittar du affisch och flyer till arbetsplatsen, och en bild som du kan dela i sociala medier.

Fritidshemmen är otroligt viktiga för elevers trygghet, utveckling och lärande. I fritidshemmen får elever möjlighet att utveckla breda kompetenser såsom samarbetsförmåga och problemlösning.

Fritidspedagogiken fokuserar på elevernas sociala, emotionella och praktiska utveckling, och undervisningen berikar förskoleklassen och grundskolan genom att i högre grad vara situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad.

Fritidspedagogiken är en framtidspedagogik, och den är ovärderlig!

En hälsning från Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand


Affisch, flyer, och bild till sociala medier

Skriv gärna ut affisch och flyers och sprid på jobbet.

Ladda ner A5 flyer (pdf).

Ladda ner A3 affisch (pdf).

Ladda ner delningsbild till sociala medier (png).

Så arbetar Lärarförbundet för fritidshemmen

Lärarförbundet fortsätter påverka för att lärarna i fritidshem ska få bättre förutsättningar att utföra sitt viktiga uppdrag, såsom:

  • Riktmärken för elevgruppernas storlek.
  • Satsningar för att utbilda fler behöriga lärare i fritidshem.
  • Tillräcklig planeringstid för den fritidspedagogiska undervisningen.
  • Högre lön för lärare i fritidshem.
  • Krav på ändamålsenliga lokaler för fritidshemmen.

Läs hela vår politiska plattform för fritidshemmen här: "Fritidspedagogik är en framtidspedagogik".

För att stödja oss i arbetet har vi ett referensorgan för fritidshem.

Läs också tidningen Fritidspedagogik som ges ut av Lärarförbundet.

  • Skapad 2014-02-11
  • Uppdaterad 2022-05-10
Frågor & Svar