Fritidshemmens dag

I maj 2012 uppmärksammades Fritidshemmen runt om i landet med aktiviteter för elever, lärare och föräldrar. På många platser var det öppet hus och man firade med fika, grillning eller glass.<br />

I maj 2012 uppmärksammades Fritidshemmen runt om i landet med aktiviteter för elever, lärare och föräldrar. På många platser var det öppet hus och man firade med fika, grillning eller glass.<br />

Den andra tisdagen i maj varje år firas Fritidshemmens dag. Den 12 maj 2015 är det åter dags - var med och fira du också!

Fritidshemmens dag firas över hela Sverige.

Rapport om fritidspedagogers arbetsmiljö

Det är viktigt att det finns rimliga förutsättningar för att arbeta med innehållsfrågorna. I samband med Fritidshemmens dag 2013 uppmärksammade Lärarförbundet problemet med de allt större barngrupperna i fritidshemmen. Resultatet av en undersökning, där 3 800 lärare i fritidshem svarat på frågor kring arbetsmiljön, visar att genomgripande åtgärder är helt nödvändiga. Undersökningen presenteras i rapporten "Det går inte att blunda längre - fritidshemmens villkor måste bli bättre".

Utvecklingen i fritidshemmen är ohållbar

I mars 2014 lämnade Lärarförbundet in en skrivelse till Skolverket om att de nya Allmänna råd för

fritidshem. Lärarförbundet anser att det finns behov av att tydliggöra hur stor en genomsnittlig elevgrupp i fritidshemmet får vara på huvudmannanivå. De skärpta behörighetsreglerna, där lärare i fritidshem och fritidspedagoger med äldre utbildning är behöriga att undervisa i fritidshem, gör att det också finns ett särskilt behov av att uppmärksamma andel examinerade lärare i fritidshem av personalen, som idag varierar stort.

Läs mer om vår skrivelse till Skolverket

Bjud in en politiker att skugga en lärare

Fritidshemmen gör 411 300 elevers skoldag komplett. Därför tar vi fram vykort med en inbjudan till politiker att skugga en lärare på fritidshemmen så de får en bättre uppfattning om hur man arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling. Vi tror att om fritidshemmen lyfts ytterligare och på riktigt blir en valfråga så kommer det att stärka varenda elev. Inbjudan går att använda både innan och efter fritidshemmens dag. 

Vykorten finns att beställa via materialkatalogen

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här