Lärarförbundet
Bli medlem

Fritidshemmen inkluderas i likvärdighetsbidraget

Efter Lärarförbundet krav: nu inkluderas fritidshemmen i likvärdighetsbidraget.

I vårändringsbudgeten från regeringen som presenterades den 15 april framgår det fritidshemmen kommer att få ta del av likvärdighetsbidraget. Den 16 juni klubbade riksdagen regeringens vårändringsbudget.

Det är väldigt glädjande att fritidshemmen får del av likvärdighetsbidragets pengar på motsvarande sätt som de fick del av lågstadielyftets pengar. Att även fritidshemmen skulle omfattas av likvärdighetsbidraget är något som Lärarförbundet har drivit aktivt under det senaste året, senast i en skrivelse ställd till riksdagspartierna. Att regeringen går oss till mötes är mycket glädjande och innebär bättre förutsättningar för alla fritidshem.

I höstbudgeten 2019 flyttade regeringen pengar från lågstadiesatsningen till likvärdighetsbidraget. Problemet är att likvärdighetsbidraget endast kan användas för förskoleklassen och grundskolan, men inte för fritidshemmet, vilket lågstadiesatsningen kunde användas till.

Lärarförbundet påpekade att detta är problematiskt när budgeten presenterades i höstas. Inför den kommande vårändringsbudgeten kräver vi att riksdagen beslutar att även fritidshemmen ska omfattas av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Detta gjordes bland annat i en skrivelse till riksdagen.

Fritidshemmen viktigare än någonsin i kristider

Corona-utbrottet som har drabbat Sverige visar tydligare än någonsin hur alla delar av vårt samhälle är beroende av varandra. Att skolor, förskolor och fritidshem är samhällsbärande instanser har aldrig varit mer påtagligt, och inte minst fritidshemmen är oerhört viktiga för våra barns trygghet och utveckling. ”Fritidshemmet kan vara den plats där barnet möter något slags normalitet och där det finns ett utrymme för läkande och lärande genom leken”, skriver Johanna Jaara Åstrand i skrivelsen till utbildningsutskottet.

– Riksdagen har många svåra frågor på sitt bord just nu, men att fritidshemmen har lämnats utanför likvärdighetssatsningen kan vi inte låta passera. Fritidshemmen är en del av lösningen på hur vi omhändertar denna samhällskris. Därför kräver Lärarförbundet att detta rättas till i vårändringsbudgeten som ska komma snart, kommenterar Johanna Jaara Åstrand.

Fritidshemmen är avgörande för skolans likvärdighet

Fritidshemmen har en enorm potential att bidra till elevers utveckling och bidrar i allra högsta grad till likvärdighet. Det kompensatoriska uppdraget – att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar och hemförhållanden – är centralt i den fritidspedagogiska verksamheten. De centrala förmågor som utvecklas i den fritidspedagogiska verksamheten är viktiga för elevernas möjligheter att nå skolans kunskapsmål såväl som för att lägga grunden för en djupare kunskapstörst och bildning. Fritidshemmet bidrar även till ökad trygghet och sammanhållning i elevgruppen.

– Likvärdighetsbidraget har till syfte att finansiera insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling – då måste man inkludera fritidshemmet, konstaterar Johanna Jaara Åstrand. Genom att exkludera fritidshemmen så sänder man en signal att de inte har betydelse för likvärdigheten i den svenska skolan, men inget kunde vara mer fel.

– Fritidshemmet kommer ha en avgörande betydelse för barns utveckling och mående, både i dessa kristider och i perioden som kommer efteråt, slår Johanna Jaara Åstrand fast.

Fritidshemmen måste ingå i alla nationella satsningar

Fritidshemmen måste ingå i alla nationella satsningar på skolan. Detta är ett grundläggande krav som Lärarförbundet har drivit länge. Läs mer om alla våra politiska krav i Lärarförbundets fritidshemspolitik ”Fritidspedagogik är en framtidspedagogik”.

  • Skapad 2020-03-26
  • Uppdaterad 2020-06-16
Frågor & Svar