Lärarförbundet
Bli medlem

Friståenderåd - en viktig del av arbetet i riksorganisationen

En viktig del i det fackliga arbetet inom fristående är Friståenderåden. Råden jobbar både regionalt och nationellt och syftar till att ta tillvara de erfarenheter och intressen som finns bland våra medlemmar inom fristående verksamhet i Riksorganisationen.

Deltagarna till de Regionala Friståenderåden väljs på arbetsplatserna inom riksorganisationen. Det finns inget begränsat antal platser, utan alla som blir valda på sin arbetsplats ska kunna delta. De Regionala Friståenderåden träffas sedan mellan två och fyra gånger om året. Mötena kan vara fysiska eller digitala beroende på vilka behov och förutsättningar som finns.

De Regionala Friståenderåden arbetar med de frågor och behov som är aktuella hos de fristående medlemmarna. Det kan till exempel handla om våra fackliga utbildningar och utvärdering och utveckling av dessa eller kollektivavtalsfrågor.

Arbetsplatsdialoger som gjorts på arbetsplatserna är ett viktigt redskap för de Regionala Friståenderåden att kunna följa upp och se vilka frågor som är aktuella på de fristående arbetsplatserna inom regionen.

De Regionala Friståenderåden ska även kunna bli en arena för medlemmarna att diskutera aktuella politiska frågor.

En representant från Förbundsstyrelsen finns med vid minst ett tillfälle varje år för att kunna lyssna av, svara på frågor och vid behov ta med inspel vidare till Förbundsstyrelsen.

Från varje Regionalt Friståenderåd väljs en representant till det nationella rådet och verksamhetsrådet, det senare gör också Regionala Friståenderåden till viktig forum för att etablera och behålla kontakten med lokalavdelningarna.

Det Nationella Friståenderådet består av representanter från de Regionala Friståenderåden. Nationella Friståenderådet träffas en eller flera gånger varje år. Vid dessa möten finns alltid en representant från Förbundsstyrelsen med.

Ett av syftena med detta möte är att skapa förståelse och behov för medlemmarna i fristående verksamhet som sedan ska hjälpa Förbundsstyrelsen att göra strategiska val för verksamheten. Nationella Friståenderådet är ett tillfälle att se på helheten kring den fristående verksamheten och kan dessutom vara en arena för demokratiska och politiska frågor.

Ni hittar kommande regionala friståenderåd och kan anmäla er representant via Lärarförbundets kalendarium

  • Skapad 2020-10-09
  • Uppdaterad 2021-04-16
Frågor & Svar