Lärarförbundet
Bli medlem

Fremia - skolor, förskolor och fritidshem

Lärarförbundet har tecknat nytt kollektivavtal avtal med FREMIA (KFO samt IDEA). Kollektivavtalet gäller under två år, från 1 september 2021 till 31 augusti 2023. Avtalet omfattar förskolor, grund- och gymnasieskolor, fritidshem samt övriga utbildningsverksamheter.

Aktuellt

De tidigare kollektivavtalen med KFO respektive IDEA löper ut den 31 augusti 2021. Det nya avtalet gäller från 1 september 2021.

Frågor och svar om det nya avtalet


Varför finns det två löneavtal?

Löneavtalen på tidigare IDEA-skolavtal och KFO har funnits under många år och skiljer sig åt i vissa delar. För att underlätta den lokala hanteringen har Lärarförbundet och Fremia kommit överens om att under 2021 behålla avtalen som de ser ut idag.

Under 2021 gäller det här för dig som har IDEA och KFO:

 • De nya lönerna gäller från 1 september 2021.
 • Lönesamtal ska hållas.
 • Ombud och klubbar deltar i den lokala löneprocessen.
 • Den nya lönen kan sättas genom lönesättande samtal eller genom förhandling enligt lokal överenskommelse.
 • Det finns möjlighet till förstärkt lönesamtal, vilket kan begäras
 • Central konsultation kan begäras vilket innebär att avtalsansvariga från Lärarförbundet tydliggör vad avtalet innebär.
 • Läs avtalen i sin helhet i högerspalten på den här sidan.

Vad är det för skillnad mellan de två olika löneavtalen?

Hur löneavtalen ska genomföras och avslutas beskrivs på olika sätt i löneavtalen. Innehållet och intentionerna är dock samma. Nyfiken på lön i praktiken - klicka här.

Vad får jag i lönehöjning?

Lärarförbundets löneavtal bygger på lokal lönebildning och saknar ett centralt angivet löneutrymme. Det innebär att Lönen sätts individuellt och ska vara differentierad, inga kollektiva eller individuella garantier finns . Löneavtalet ger dig rätt till årlig löneutveckling. Under pandemin fick många grupper avstå löneutveckling men vi lyckades förhandla fram att våra medlemmar fick lönerevision även under 2020. Det är ni värda! Riktmärket för löneutveckling för övrig arbetsmarknad är minst 1,8% på lönesumman för medarbetare på arbetsplatsen.

Det är inte bestämt på förhand exakt hur mycket du får i lönepåslag. Lönen sätts individuell och ska spegla dina arbetsuppgifter, erfarenhet och utbildning. Förbered dig därför inför ditt lönesamtal genom att:

 • Undersöka löneläget. Du kan till exempel ta hjälp av lönestatistik via verktyget min lön för att jämföra din lön med liknande befattningar inom kommun och andra avtalsområden inom privata verksamheter.
 • Undersök marknadsläget för din befattning. Är det brist på förskolelärare, ämneslärare etc? Det kan förstärka din position när du har lönesamtal.
 • Prata med ombud och klubben på din arbetsplats för att ta reda på den befintliga lönestrukturen på arbetsplatsen.
 • Prata med andra kolleger eller nätverk
 • Lyft dina egna tankar om din lön i lönesamtalet. Vänta inte på arbetsgivarens förslag, lägg fösta budet!

Varför får inte medlemmar inom Fremia ett engångsbelopp som lärare inom kommunal sektor har fått?
Lärarförbundet har yrkat extra kompensation för medlemmar inom Fremia och vid förhandlingar har vi lyft det flera gånger. Lärarförbundet ville inte kompromissa och försämra övriga villkor i kollektivavtalet. Det finns däremot inget hinder att du lyfter frågan på din arbetsplats.

Vilka övriga förändringar finns?

Det nya avtalet är en sammanslagning av de både tidigare avtalen Fremia-f.d. KFO samt Fremia f.d. IDEA-skolavtal. Det nya gemensamma avtalet utgår från f.d. KFO-avtalet där det inte framgår träder förändringar i kraft från 1 september 2021. V issa förändringar sker stegvis om arbetsgivaren tidigare tillhört f.d. IDEA .

 • Ersättningen för lägerskolverksamhet höjs från 440 till 458 kronor/dygn.
 • Den som har uppnått pensionsålder 68 (69 år fr o m 1 januari 2023) underrättas skriftligt inför avslut av anställning. Anställningen upphör, vid utgången av den månad arbetstagaren fyller 68 år (69 från och med den 1 januari 2023).
 • Du med Ferietjänst som är föräldraledig eller ledig för studier och avbryter ledigheten för att återgå i arbete senare än sju kalenderdagar före sport-, påsk- och höstlov, har rätt till lön under denna period endast om du har utfört arbete eller återgår i tjänst efter lov. Medlemmar från f.d. IDEA-skolavtal har även tidigare omfattats av den regeln.
 • Nya uppsägningstider införs i avtalet från tidigare KFO. För dig som tidigare tillhört KFO-avtalet är reglerna oförändrade. Det kan påverka när du ska byta jobb eller blir uppsagd.
 • Kvalifikationstids för föräldralön förkortas för tidigare IDEA. Tidigare KFO-medlemmar behåller de kvalifikationsregler de hade vilket innebär att alla som inleder sin föräldraledighet efter 1 september får 180 dagar efter 1 års anställningstid och löpande utbetalningen under ledigheten.
 • Den som tidigare tillhört KFO bibehåller de extra semesterdagarna efter fyllda 40 och 50 år. Den som tidigare tillhört IDEA-skolavtal införs extra semesterdagarna stegvis. Från och med 1 januari 2024 tillämpas 25 (39år), 31 (40 år) och 32 ( 50 år) semesterdagar i enlighet med Fremia avtalet.
 • Rätten till Ob-tillägg kvarstår för dem som tidigare tillhört IDEA-skolavtal fram till 31 augusti 2023.

Har du frågor?

Om du har frågor eller behöver mer information är du välkommen att höra av dig till Lärarförbundet Kontakt.


 • Skapad 2012-11-29
 • Uppdaterad 2021-08-10
Frågor & Svar