Lärarförbundet
Bli medlem

Fremia - f.d. KFO skolor, förskolor och fritidshem

Nuvarande avtalet med Fremia -f.d. KFO löper ut den 31 augusti 2021. Den nya arbetsgivarorganisationen Fremia bildades 1 januari 2021 genom sammanslagning av KFO och IDEA .

Aktuellt

Lärarförbundets medlemmar omfattas av två olika kollektivavtal med tidigare arbetsgivarorganisationer KFO respektive IDEA för skola, förskolor och fritidshem. Avtalen löper ut den 31 augusti 2021. IDEA och KFO gick samman 1 januari 2021 och bildade Fremia.

Lärarförbundet och Fremia är nu överens om att det ska finnas ett kollektivavtal för skolor, förskolor och fritidshem som är medlemmar i Fremia. Kollektivavtalet utgår från f.d. KFO-avtalet. Ändringen berör inte medlemmar som idag arbetar inom en verksamhet där "f.d. KFO avtalet tillämpas".

Uppdatering och nyheter om kollektivavtalsförhandlingar sker efter sommarledigheter.

Yrkande och förbättringsförslag 2021

Lärarförbundet har med stöd av avtalsdelegationen yrkat och föreslagit ändringar av det nuvarande "KFO-avtalet" . Lärarförbundets viktigaste krav:

  • ‌Lönerna ska upp och lönestrukturen måste både locka och behålla lärare.
  • Arbetsbelastningen ska ner – det måste säkerställas att ditt lärar- och skolledare uppdrag ryms inom din arbetstid.
  • Rätten till kompetensutveckling måste stärkas.

Vi vill även få Fremia att, tillsammans med oss, uppmuntra till ännu mer lokalt fackligt samarbete på arbetsplatsen.

Ny avtalsdelegation

För avtalsområden Fremia f.d. KFO skolor, förskolor och fritidshem samt f.d. IDEA Skolavtalet finns en avtalsdelegation där delegater från tidigare avtalsdelegationer inom respektive område ingår.

Har du frågor?

Om du har frågor eller behöver mer information är du välkommen att höra av dig till Lärarförbundet Kontakt.


Kommentarer:

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar