Lärarförbundet
Bli medlem

Fremia – f.d. IDEA-skolavtal upphör att gälla 31 augusti 2021

Lärarförbundet har tecknat nytt kollektivavtal avtal med FREMIA (KFO samt IDEA) för förskolor, grund- och gymnasieskolor, fritidshem och övriga. Kollektivavtalet gäller under två år, från 1 september 2021 till 31 augusti 2023.

Aktuellt

Det tidigare Fremia f.d. IDEA-skolavtalet upphör att gälla 31 augusti 2021. Det nya Fremia avtalet för skolverksamheter gäller från 1 september. Frågor och svar om nya Fremia-avtalet hittar du här.

Övergång från IDEA-skolavtal till Fremia

Det nya avtalet gäller från 1 september men vissa förändringar sker stegvis:

Extra Semester

För den som redan är eller fyller 40 eller 50 år under 2022 utgörs antalet semesterdagar av 27 från och med den 1 januari 2022.

För dem som redan är eller fyller 40 eller 50 år under 2023 utgörs antalet semesterdagar av 29 från och med den 1 januari 2023.

Från och med 1 januari 2024 tillämpas 25, 31 och 32 semesterdagar i enlighet med Fremia f.d. KFOs avtal.

Ferietjänst
För lärare med ferieanställning upp till 39 år ska antalet semesterdagar utgöra 25 från och med verksamhetsåret 2021/2022. För de som redan är eller fyller 40 eller 50 år under verksamhetsåret 2021/2022 utgörs antalet semesterdagar av 27. För de som redan är eller fyller 40 eller 50 år under verksamhetsåret 2022/2023 utgörs antalet semesterdagar av 29. Från och med verksamhetsåret 2023/2024 tillämpas 31 och 32 dagar för de som fyller 40 eller 50 år enligt huvudregeln i kollektivavtalet.

Föräldralön §7 Tjänstledighet Moment 4 gäller med följande tillägg:

Föräldraledigheter som inleds efter den 1 september 2021 ska omfattas av Fremia -skolavtalet. Föräldraledigheter som inletts under den tid som IDEAs skolavtal tillämpats ska ersättas enligt IDEA skolavtalets regler.

Ersättning för obekväm arbetstid
Gäller för dem som har tidigare varit anslutna till IDEA-skolavtalet.

Övrigt
Lokala kollektivavtal fortsätter att gälla om inte lokala parter väljer att reglera om avtalen


Vid frågor vänd dig gärna till Lärarförbundet Kontakt på 0770 – 33 03 03.

  • Skapad 2018-01-19
  • Uppdaterad 2021-08-10
Frågor & Svar