Lärarförbundet
Bli medlem

Från F till E – så ökar du elevernas studiemotivation

Ett dilemma som många lärare ställs inför är hur man ska gå tillväga för att öka elevernas motivation, så att de lyckas gå från F till E innan betygen sätts. För att få vägledning delar gymnasielärarna Anna Malmberg, Lill Kristoffersson och studievägledaren Tony Löfmark med sig av sina råd.

Både Anna Malmberg och Tony Löfmark ingår i Lärarförbundets bollblank Min Kollega, och delar här med sig av sina tips på hur man skapar studiemotivation hos eleverna, så att de klarar godkänd nivå eller högre innan höstterminen löper ut.

Anna Malmberg, 

gymnasielärare i matematik och fysik

Hur motiverar man elever att gå från F till E?
Detta är ingen enkel fråga att besvara för bland de elever som finns i denna grupp har vi allt från elever som inte bryr sig till de som försöker, men vars studiehistoria är för tragisk. Nu jobbar jag på ett studiecenter där elever som kommer tar alla tillfällen som finns att få hjälp.

Trots det så har de svårt att klara sina kurser, i dessa lägen är det inte motivation de saknar men en stabil grund att bygga vidare på. De har svårt att ta stegen själva då de i regel saknar grund från grundskolan. Det är allt för många elever som släpps in i nästa kurs utan att ha med sig grundkunskaperna från föregående kurser, något som inte gynnar klassrumsundervisningens dynamik.

Har du något exempel på hur man kan gå tillväga?
”Att motivera är konsten att få människor att vilja göra det du vill att de ska göra” Jag tror att man måste visa att man tror att eleverna ska kunna klara av sitt arbete samtidigt som man förklarar vilket arbete som det kommer att krävas av eleven för att nå dit utan att få det att låta allt för arbetsamt.

På vilket sätt kan man hjälpa till som lärare?
Ett gott klassrumsklimat är en av de viktigaste parametrar man kan försöka ge sina elever. Som klassrumslärare så ska man förstås ha förberedda lektioner och en tanke med det man vill få fram, tyvärr så har allt fler elever allt svårare att lyssna på en genomgång. 

Märker man att klassen inte tar till sig av kunskapen via genomgångar, får man vara beredd på att prova nya metoder. Till exempel erbjuda filmade genomgångar för eleverna, så att de i lugn och ro kan ta till sig av dem hemma och samtidigt låta klassrumstiden mer liknar en räknestuga.

Bör man kontakta föräldrarna för att öka motivationen hemifrån?
I ett samhälle där allt snurrar på allt snabbare för alla så är det ofta svårt att lägga över ansvaret på föräldrarna. I de fall som eleven har fungerande föräldrar så kan man förstås uppnå jättebra resultat med ett samarbete men skolan bör ha en plan för eleven där föräldrasamarbetet inte är i fokus.

Vilka metoder kan man ta till för att öka elevernas lust?
I denna fråga tillsammans med krig, och kärlek är alla metoder tillåtna. Det är ofta på förhand svårt att veta vad som går hem men det kommer alltid att finnas något. Beröm, uppmuntran, konstruktiv kritik, variation, struktur och tydlighet och engagemang.

Finns det något digitalt verktyg som kan öka motivationen?
Det finns massor med digitala hjälpmedel för hela skolans kursutbud men här gäller det att sålla. Ger man för många tips blir lätt resultatet att eleverna inte hittar något som passar. Det är bättre att välja en eller två hjälpmedel som man väver in i undervisningen vilket förhoppningsvis ger effekten att eleverna inte är främmande för att själva använda dem. Jag har ibland gett för många alternativ vilket lett till att eleverna gått vilse.

Har du frågor eller funderingar till Anna? Kontakta henne här: Tel: 076-782 41 10 Epost: anna.malmberg@kollega.lararforbundet.se

Lill Kristoffersson,

gymnasielärare i svenska, engelska och spanska

Hur motiverar man elever att gå från F till E?
Att motivera en ung människa är inte det lättaste om allt känns flytande i tillvaron vilket är en vanligt känsla när man är i gränslandet mellan barn och vuxen. De har så mycket att ta ställning till, alltför mycket, tycker nog jag.  Är råden handfasta och utan alltför många alternativ blir de därför lättare att ta till sig.

Har du något exempel på hur man kan gå tillväga?
Jag brukar säga ungefär så här när jag har ett enskilt samtal med eleven:
Ibland är det svårt att veta hur man ska göra för att det ska bli bra för en själv. Det kan finnas många alternativ. Men när det gäller språkstudier finns det bara två. Det ena är att strunta i studierna och riskera att misslyckas. Det andra alternativet är att studera lite varje dag och ge sig själv chansen att lyckas.

Men hur ska man göra när man inte orkar sätta sig med sina uppgifter för att man är trött på allting? Ett bra sätt är att fokusera på tid istället för på vad man ska göra:   

  • När du kommer hem från skolan går du direkt och tar dig ett glas mjölk och en smörgås så att du inte känner dig hungrig. 
  • Sedan sätter du dig vid skrivbordet och tar tid. Säg att klockan är 16.30. Du ger dig själv ett löfte: Jag ska sitta här i en timme så får vi se vad som blir gjort. Klockan 17.30 får jag göra vad jag vill. 
  • Tänk inte så mycket på allt du har att göra utan gör bara det som du vill prioritera i skolarbetet. När timmen har gått kan du utvärdera vad som blev gjort.

Bör man kontakta föräldrarna för att öka motivationen hemifrån?
Jag tror inte på att involvera föräldrarna utan snarare på att be eleven säga till föräldern att inte störa på en timma.

Vilka metoder kan man ta till för att öka elevernas lust?
Arbetslusten kommer oftast när man lyckas med det som man tar sig för. I språk är det den muntliga färdigheten som bidrar mest till känslan av att behärska och erövra det nya och okända. Att varva det jobbiga med muntliga aktiviteter hela tiden,  brukar få eleverna att tända till, särskilt om de upplever att kommunikationen går fram. 

Att använda rytmiken i språket, och prata i snabba och korta meningar som ger en dynamik mellan eleverna brukar kännas befriande. Då blir det roligt och lite spännande också eftersom man lär känna dem som är nya i gruppen på så vis.  En muntlig aktivitet som brukar få bra genomslag, är när eleverna ska presentera sina idoler. 

Tony Löfmark, 

studie- och yrkesvägledare på gymnasiet

Hur motiverar man elever att gå från F till E?
Försök som elev att ha mål i livet som du vill nå, skillnaden mellan att nå målet eller inte är sannolikt ett E istället för ett F.

Har du något exempel på hur man kan gå tillväga?
Ta reda på vad du som elev behöver göra för att nå betyget E om det är målet! Att få det tydligt och konkret kan underlätta en hel del och stress och oro minskas. Det blir tydligt och enkelt och energin kan du använda till studier istället för oro! Inget energiläckage alltså!

På vilket sätt kan man hjälpa till som lärare?
Diskutera målsättning med elever och hjälpa till med att nå målen, gärna en form av handlingsplan som är realistisk och för eleven genomförbar. Med realistisk menar jag att det bör finnas tydliga avstämningslägen.

Bör man kontakta föräldrarna för att öka motivationen hemifrån?
Absolut, genom att man hemifrån stöttar sitt barn (eleven) i sin skolgång, är nyfiken och lyhörd och pratar med sitt barn om skolan samt vikten av utbildning i vår komplexa värld. Sen är det bra att man får i väg sitt barn någorlunda utsövd och mätt till skolan, då finns förutsättningarna för bra prestationer!

Vilka metoder kan man ta till för att öka elevernas lust?
Tala mål, drömmar och vägen dit, lyft fram det positiva! Hitta positiva förebilder, att det är tillåtet att bryta ihop för att sedan komma igen. Vägen är inte alltid den rakaste och ibland rejält krokig men det mesta går bara man vill. Vuxenlivet är lång och vi kommer troligen att hinna tänka om flera gånger i livet.

Finns det något digitalt verktyg som kan öka motivationen?
Jag är inte så duktig på att själv använda digitala hjälpmedel, men tid är alltid en viktig utgångspunkt. Tänk på att vi människor har alla lika mängd tid att tillgå i våra liv, och därför är det viktigt att ställa sig frågan - vad vill vi göra med min tid? 

Har du frågor eller funderingar till Tony? Kontakta honom här: 
Tel: 076-782 41 10 Epost: tony.lofmark@kollega.lararforbundet.se

  • Skapad 2014-10-09
  • Uppdaterad 2015-05-13
Frågor & Svar