Lärarförbundet

Frågor och svar om Bästa skolkommun

Orust - en av toppkommunerna i Bästa skolkommun-rankningen 2017.

Orust - en av toppkommunerna i Bästa skolkommun-rankningen 2017.

Här hittar du svar på vanliga frågor om vår årliga rankning Bästa skolkommun.

Varför utser Lärarförbundet Bästa skolkommun?

Vi utser Bästa skolkommun för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Vi vill med rankningen också uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar. Förhoppningen är att rankningen Bästa skolkommun ska inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – elever, lärare och skolledare.

Vad baseras rankningen på ?

Till grund för rankningen Sveriges bästa skolkommun ligger 13 kriterier som vi anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat.

Har kriterierna förändrats 2017 jämfört med tidigare år?

Nej, det har inte skett några förändringar i kriterierna jämfört med 2016 års rankning.

Kan alla kommuner bli årets bästa skolkommun?

Ja, kommuner som väljer att satsa på skolan kan lyckas väl i Bästa Skolkommun. Det visar en utvärdering av undersökningen som genomfördes våren 2009 av Leif Johansson, docent vid Lunds universitet. Alla kommuner har samma möjligheter att nå toppresultat, trots skilda strukturella omständigheter.

Varför heter det inte Bästa lärarkommun?

Några debattörer har försökt att sätta etiketten "Bästa lärarkommun" och "partsinlaga" på Bästa skolkommun. Men 7 av de 13 kriterier som Bästa skolkommun baseras på handlar direkt om eleverna och barnen.

Omfattar rankningen fristående skolor?

I takt med att det finns statistik för friskolor har vi lyft in det i rankningen. Följande kriterier innefattar idag även fristående skolor:

7. Andel barn i förskola

8. Meritvärde åk 9

9. Meritvärde åk 9, Likvärdighetsindex

10. Andel elever med G i alla ämnen åk 9

11. Andel elever med G i alla ämnen åk 9, Likvärdighetsindex

12. Andel som fullföljt gymnasiet inom 3 år.

13. Andel som är 20 år och har uppnått grundläggande behörighet till högskola

Varför omfattas inte gymnasieskolan helt och hållet?

En del kommuner saknar gymnasieskola, därför är inte gymnasieskolan med i kriterierna om resurser, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare och lön. Däremot går det att omfatta gymnasieelevernas resultat eftersom den statistiken baseras på var man är folkbokförd.

Ingår fritidshem och förskoleklass i Bästa skolkommun?

Ja. Rankningen ser medvetet till helheten i förskola, grundskola och fritidshem samt utbildningsvägval därefter. Kriterierna Resurser, Utbildade lärare, Lärartäthet, Friska lärare och Löner omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Varför är andel barn inskrivna i förskola med som ett kriterium?

Forskning visar att barn som har gått i förskola har bättre förutsättningar att lyckas bra i grundskolan. Exempel på de mest kända studierna: PISA 2003 och 2009, PIRLS 2007, Perry-projektet (USA), EPPE (UK).

Varför återfinns ofta samma kommuner i toppen av rankningen?

De kommuner som arbetar långsiktigt med att satsa på skola och utbildning har större möjlighet att placera sig i toppen av listan, men alla som väljer att prioritera skolan har samma möjlighet till en framskjuten placering.

Varför erbjuder Lärarförbundet kommuner som hamnar på topp 50 eller bäst i länet ett vinnarpaket?

Bästa skolkommun är inte bara en rankning. Det är ett av de viktigaste redskapen som Lärarförbundet har för att driva fram nödvändiga investeringar i skolan och lärare i kommunerna. När vi frågar Lärarförbundets lokalavdelningar om vad rankningen bidrar till svarar två av tre att de, tack vare Bästa skolkommun, får samtal om skolpolitik med kommunens politiker. En av fem säger att rankningen direkt bidrar till satsningar på skolan i kommunen.

Lärarförbundets uppgift är att alltid driva lärarnas villkor och förbättringar av skolan. Bästa skolkommun ger oss tillfälle till konstruktiva dialoger med kommunpolitiker som leder fram till satsningar. Då är det vårt ansvar att se till att rankningen får så stor effekt som möjligt. Att ge kommunerna möjlighet att på ett så enkelt sätt som möjligt berätta när det går bra ökar kunskapen om rankningen och därmed effekten i vårt påverkansarbete.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här