Lärarförbundet
Bli medlem

Frånvarorapporten – 38 391 lärare är inte i skolan

Sverige står i en akut och växande lärarbrist. Samtidigt arbetar drygt 38 000 utbildade lärare i andra yrken och är en outnyttjad resurs. Idag presenterar Lärarförbundet ”Frånvarorapporten”. Den visar tydligt med unika siffror var återrekryteringsmöjligheterna är som störst.

Helt nya siffror på lärarbristen för alla län samt Sveriges 61 största kommuner. I rapporten kan man län för län se hur stor lärarbristen är samt hur många lärare som skulle kunna tänka sig att komma tillbaka.

- Många lärare lämnar yrket med sorg i hjärtat. Att vara lärare är ett kvalificerat och utmanande yrke som med rätt förutsättningar är ett riktigt drömjobb. Men idén om vad läraryrket skulle kunna vara räcker inte. Vill vi att fler ska vilja bli lärare och att de som utbildat sig ska stanna kvar måste lönen och villkoren vara konkurrenskraftiga, säger ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Tre faktorer sticker ut

Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde 2016 en enkätundersökning där en klar majoritet av lärare som arbetar utanför skolan, 60 procent, svarade att de kunde tänka sig att arbeta som lärare igen. Det är 21 000 utbildade lärare. Tre faktorer stack ut i svaren på frågan vad som skulle kunna få avhopparna att återvända till skolan:

• Rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid

• Större möjlighet att styra över arbetssituationen

• Högre lön.

- Lärarbristen är inte ett olösligt mysterium. Med högre lön, rimliga arbetsvillkor och mer makt över yrkesutövandet går det att förvandla frånvaro till närvaro och vi kan få fler att vilja bli och fortsätta att vara lärare, säger Johanna Jaara Åstrand.

I ”Frånvarorapporten” presenterar Lärarförbundet vad lärarna som lämnat yrket nu arbetar med. Vi kan dessutom för varje län i Sverige presentera hur stort rekryteringsbehovet är och hur många utbildade lärare som står utanför yrket. Vi kan dessutom presentera motsvarande siffror för landets 61 största kommuner.

  • Skapad 2017-03-27
Frågor & Svar