Lärarförbundet
Bli medlem

Frågor och svar om ny inriktning för förbundets kommunikation

​Det har rapporterats en del både i sociala och traditionella medier om förbundsstyrelsens beslut från december om ny inriktning för förbundets kommunikation och tidningsverksamhet. Här kommer svar på några vanliga frågor om vad beslutet innebär.

Vad innebär beslutet?

Förbundsstyrelsen har gett kansliet i uppdrag att skapa Sveriges bästa medlemskommunikation. Vi ska öka tempot i digitaliseringen och samarbeta mellan tidningar och övrig kommunikation kring planering. Ökat fokus ska läggas på medlemsdialog och interaktion. Journalistik och kvalitetstidningar är fortsatt viktigt i relationen med medlemmar.

Har Lärarförbundets tidningar förlorat sin granskande roll?

Nej. Lärarförbundets tidningar har en viktig roll att granska skolan, skolarbetsgivarna och myndigheter från ett lärarperspektiv.

Det finns inte något förbud i det nya redaktionella programmet mot att tidningarna granskar Lärarförbundet, men det är inte där tonvikten ligger.

Lärarförbundet ska definitiv tåla granskning! Både av media, oavsett om det är våra egna tidningar eller andra medieaktörer, eller det är någon av förbundets över 500 revisorer som granskar våra räkenskaper och verksamhet.

Bryter Lärarförbundet med praxis för tidningsutgivning?

Nej. Chefredaktörerna är fortfarande ansvariga utgivare och leder journalisterna i deras arbete, allt i enlighet med de yrkesetiska principerna för journalister. Tryckfrihetsförordningen är även i fortsättningen rättslig grund för tidningarna.

Innebär beslutet nedskärningar eller besparingar?

Nej, beslutet innebär inga nedskärningar eller planerade besparingar. Däremot vill Lärarförbundet få ut mer av den samlade produktionen i form av effektivare spridning och samarbete.

Kommer tidningsproduktionen att läggas ut på entreprenad som till exempel Lärarnas Riksförbund har gjort?

Nej. Vi behåller tidningsproduktionen på kansliet med journalister anställda av Lärarförbundet precis som idag.

Hur långt har processen kommit?

Arbetet är bara i en uppstartsfas. Det finns ännu inga konkreta förslag – vare sig vad gäller samarbetsformer, hur digitaliseringen och förstärkt medlemsdialog ska genomföras eller om organisationen behöver justeras. Berörda medarbetare och chefer i organisationen kommer ges utrymme att både bidra och tycka till i processen.

Varför har tidningsavdelningens chef valt lämna sitt uppdrag?

Annica Grimlund har beslutat att lämna sitt uppdrag som avdelningschef för tidningsavdelningen. Anledningen är att Annica Grimlund inte delar hur förbundsstyrelsens beslut om förbundets samlade kommunikation till medlemmar ska omsättas. Ett beslut som Lärarförbundet respekterar.

Läs mer på Ordförandebloggen

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här