Lärarförbundet
Bli medlem

Frågor och svar om Min lön

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna angående Min lön.

Vår ambition med verktyget Min Lön är att ge dig en grund för ditt lönesamtal. Verktyget ger dig en bild över din lön i relation till andra med samma befattning. Du kan även följa din egen löneutveckling över längre tid och samtidigt jämföra den med utvecklingen för hela din yrkesgrupp. Hör gärna med din lokalavdelning som kan ha annan löneinformation att ge dig.

När ska jag använda Min lön?

Verktyget Min Lön ger dig bra koll på ditt löneläge inför ditt lönesamtal, när du ska byta jobb eller när du ska söka ditt första lärarjobb. Det ger dig en bild över din lön i relation till andra med samma befattning. Du kan även följa din egen löneutveckling över längre tid och samtidigt jämföra den med utvecklingen för hela din yrkesgrupp.

Min löneuppgift stämmer inte, vad ska jag göra?

Statistiken i Min lön baseras på uppgifter som din arbetsgivare har rapporterat in till sin arbetsgivarorganisation. När arbetsgivarorganisationen har sammanställt underlaget får vi statistik för Lärarförbundets medlemmar. Uppgifterna som visas i Min lön baseras alltså på vad din arbetsgivare har uppgett och är från fyra månader upp till ett och ett halvt år gammal. Om din lön eller yrkesgrupp inte stämmer ska du kontakta din arbetsgivare.

Varför finns inte statistiken för i år?

Är du anställd inom kommuner, landsting eller kyrkan mäts statistiken i november månad och är du privat eller statligt anställd avser statistiken september. Arbetet med insamling och granskning av statistiken tar lång tid. När vi får underlaget arbetar vi så fort som möjligt för att du ska kunna se din nya lön i vårt verktyg. Senast i april efterföljande år kommer den nya statistiken i Min lön att vara införd. Vänd dig till din avdelning om du behöver färskare eller mer detaljerade uppgifter.

Varifrån kommer uppgifterna i Min lön?

Statistiken som publiceras i Min lön baseras på uppgifter som din arbetsgivare har rapporterat in till sin arbetsgivarorganisation, antingen i september eller november året innan, uttryckt som bruttolön motsvarande heltid, inklusive fasta lönetillägg. Det betyder att siffran också innehåller de tillägg som utbetalas återkommande under flera månader.

Det betyder att löneökningar för t ex arbetslagsledarskap, Lärarlönelyftet och försteläraruppdrag ingår, oavsett om det är en del av månadslönen eller utgår som tillägg.

Varför saknas uppgifter för mig i Min lön?

Det finns flera möjliga orsaker om dina uppgifter saknas:

  • Det är din arbetsgivare som ansvarar för att rapportera in löneunderlaget till sin arbetsgivarorganisation. Risken finns att din arbetsgivare inte har lämnat uppgifter om din lön. Kolla med din arbetsgivare och påpeka vikten av att hen rapporterar in.
  • Statistiken samlas in i september eller november (se frågan ovan). Om du är anställd efter det finns du dessvärre inte med i underlaget som Min lön baseras på.
  • För att jämförelserna i Min lön ska vara relevanta redovisas inte våra minsta yrkesgrupper.
  • För att skydda personuppgifter så att det inte går att urskilja enstaka individer krävs minst 3 individer inom ett åldersspann för att statistik ska synas. Testa att lägga till exempelvis din grannkommun eller fler yrkeskategorier för att utöka sin sökning.

Särskild information om den kommunala statistiken för 2019 och 2018.

För 2019 är såvitt vi vet alla kommuner inrapporterade med uppgifter om det årets löneöversyn. Beroende på sent genomförda löneöversyner 2018 saknas det årets nya löner i statistiken för 2018 från Ale, Fagersta, Göteborg, Hällefors, Leksand, Strömsund, Vara, Älvsbyn och Övertorneå kommuner. Det innebär att lönenivåerna för dessa kommuner blir svåra att jämföra detta år och att uppgifterna om löneutvecklingen 2017-2018 och 2018-2019 inte ger en riktig bild.

Rapporteringen av grundskollärare ska sedan 2018 ske uppdelat på stadier. Såväl 2018 som 2019 rapporterade ändå ett antal kommuner helt eller delvis utifrån den tidigare uppdelningen, åk 1-7 och åk 4-9. Om uppgifter saknas för "lärare i grundskolan, åk F-3" har gruppen rapporterats tillsammans med "lärare i grundskolan, åk 4-6". Välj då den gruppen för att få del av statistiken. Även när uppgifter visas för lärare F-3 är det klokt att "kvalitetssäkra" uppgifterna genom att också göra en sökning på ett utökat urval där lärare 4-6 ingår.

Vem omfattas av statistiken i Min lön?

Lärarförbundets lönestatistik omfattar medlemmar som är anställda inom kommuner, landsting, staten, Almega Tjänsteföretagen, Svenska kyrkan, KFO, KFS och Arbetsgivaralliansen.

Statistiken för kommuner och landsting visar löneläget för hela Lärarnas samverkansråd (Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar) förutom jämförelsegruppen i ”Min löneutveckling” som bara visar Lärarförbundets medlemmar. För övriga avtalsområden redovisas statistiken endast för Lärarförbundets medlemmar. Statistiken är partsgemensam och respektive arbetsgivarorganisation ansvarar för insamlingen.

Endast medlemmar som är månadsavlönade ingår i underlaget. Lönerna utgörs av fast kontant månadslön inklusive fasta lönetillägg. Deltidslöner är uppräknade till heltidslöner.

Vad händer i statistiken när ett år inte är inrapporterat? Vad är kedjning?

I vyn “Min löneutveckling” kan du se och jämföra din löneutveckling de senaste åren. Saknas lönenivå ett år, redovisas löneutvecklingen för två år. Siffran för din totala löneutveckling kan därför beräknas på färre än fem år. Den sammanlagda utvecklingen beräknas genom kedjning, dvs man beräknar löneutvecklingen över en längre tidsperiod med flera procentuella ökningar. Den totala ökningen blir större än summan av ökningarna. Detta kallas ibland också ränta‐på‐ränta‐effekt. Orsaken till detta är att löneökningen andra året beräknas på en högre lön än vad som gällde det första året osv.

Däremot redovisas löneutvecklingen för det jämförda urvalet för hela femårsperioden.

Jag förstår inte den avancerade statistiken, vad betyder den?

Den avancerade statistiken är främst tänkt som stöd för resonemang om lönestruktur och diskriminering. Vill du fördjupa dig hittar du förklaringar till diagram och begrepp i den avancerade statistiken här.

Kan andra se hur mycket jag tjänar?

Nej. Diagram och tabeller är utformade för att en enskild medlems lön inte ska gå att urskilja, förutom den egna. När alltför få individer ingår i ett urval, visas inte dessa.

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Hej!
Hur kommer det sig att den här statistiken inte uppdaterats sedan 2018? Min AG säger att de skickar in lönestatistik varje år men statistiken på Min Lön stämmer inte. Jag har frågat om detta innan men ser inte att något händer här på sidan. Jag vill gärna kunna hitta argumenten inför löneförhandlingar och jämföra min lön med andra lärare. Hoppas någon kan svara.

  • Skapad 2020-10-28 21:26

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här