Lärarförbundet
Bli medlem

Frågor och svar om Min lön

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna angående Min lön.

Vår ambition med verktyget Min Lön är att ge dig en grund för ditt lönesamtal. Verktyget ger dig en bild över din lön i relation till andra med samma befattning. Du kan även följa din egen löneutveckling över längre tid och samtidigt jämföra den med utvecklingen för hela din yrkesgrupp. Hör gärna med din lokalavdelning som kan ha annan löneinformation att ge dig.

När ska jag använda Min lön?

Verktyget Min Lön ger dig bra koll för att värdera ditt löneläge inför ditt lönesamtal, när du ska byta jobb eller när du ska söka ditt första lärarjobb. Det ger dig en bild över din lön i relation till andra med samma befattning. Du kan även följa din egen löneutveckling över tid och samtidigt jämföra den med utvecklingen för hela din yrkesgrupp.

Min löneuppgift stämmer inte, vad ska jag göra?

Statistiken i Min lön baseras på uppgifter som din arbetsgivare har rapporterat in till sin arbetsgivarorganisation. När arbetsgivarorganisationen har sammanställt underlaget får vi statistik för Lärarförbundets medlemmar. Uppgifterna som visas i Min lön baseras alltså på vad din arbetsgivare har uppgett och är från fyra månader upp till ett och ett halvt år gammal. Om din lön eller yrkesgrupp inte stämmer ska du kontakta din arbetsgivare.

Din arbetsgivare rapporterar in den lön som utbetalas en viss månad (september för det flesta, november för anställda inom kommuner, regioner, Sobona f d Pacta och Svenska Kyrkan. Om din lön ser konstig ut, börja med att kolla ditt lönebesked för den månaden för att se om uppgiften är korrekt inrapporterad. Om du egentligen hade en annan heltidslön än den som rapporterats är det förstås din riktiga heltidslön som ska jämföra med en viss grupp som du väljer i Min lön.

Varför saknas uppgifter för mig i Min lön?

Det finns flera möjliga orsaker om dina uppgifter saknas:

  • Om du inte är medlem och har provat på Min lön är anledningen att vi inte har dina löneuppgifter.
  • Det är din arbetsgivare som ansvarar för att rapportera in löneunderlaget till sin arbetsgivarorganisation. Risken finns att din arbetsgivare inte har lämnat uppgifter om din lön. Kolla med din arbetsgivare och påpeka vikten av att hen rapporterar in.
  • Statistiken samlas in i september eller november (se förra frågan). Om du blivit anställd eller om du blivit medlem efter att statistiken samlats in, finns du dessvärre inte med i underlaget som Min lön baseras på men kommer att göra det nästa gång statistiken samlas in.
  • Om du har varit medlem en kortare tid har du alltså inte varit med i någon insamling av data.
  • För att jämförelserna i Min lön ska vara relevanta redovisas inte våra minsta yrkesgrupper eller grupper som inte normalt är organiserade i Lärarförbundet.
  • För att skydda personuppgifter så att det inte går att urskilja enstaka individer krävs minst 3 individer inom ett åldersspann för att statistik ska synas. Testa att lägga till exempelvis din grannkommun eller fler yrkeskategorier för att utöka sin sökning.

Varför finns inte statistiken för i år?

I Min lön samlar vi marknadens bästa lönestatistik. Med det sagt är det en viss eftersläpning på statistiken.

När vi får underlaget arbetar vi så fort som möjligt för att du ska kunna se din nya lön i vårt verktyg. Senast i april efterföljande år kommer den nya statistiken att synas i Min lön.

Är du anställd inom kommuner, landsting eller kyrkan mäts statistiken i november månad och är du privat eller statligt anställd avser statistiken september. Arbetet med insamling och granskning av statistiken tar lång tid. När vi får underlaget arbetar vi så fort som möjligt för att du ska kunna se din nya lön i vårt verktyg. Senast i april efterföljande år kommer den nya statistiken att synas i Min lön. Vänd dig till din avdelning om du behöver färskare eller mer detaljerade uppgifter.

Varifrån kommer uppgifterna i Min lön?

Statistiken som publiceras i Min lön baseras på uppgifter som din arbetsgivare har rapporterat in till sin arbetsgivarorganisation, antingen i september eller november året innan. Om din arbetsgivare betalade ut den nya lönen senare än den månaden är det alltså förra årets lönenivå som rapporterats in.

Den lön som redovisas uttrycks som bruttolön motsvarande heltid, inklusive fasta lönetillägg. Det betyder att siffran också innehåller de tillägg som utbetalas återkommande under flera månader, t ex arbetslagsledarskap, Lärarlönelyftet och försteläraruppdrag, oavsett om de är en del av månadslönen eller utgår som tillägg.

Vem omfattas av statistiken i Min lön?

Lärarförbundets lönestatistik omfattar medlemmar som är anställda inom kommuner, regioner, staten, Almega Tjänsteföretagen, Svenska kyrkan, Fremia, Sobona och Arbetsgivaralliansen.

Statistiken för kommuner och landsting visar löneläget för hela Lärarnas samverkansråd (Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar) förutom jämförelsegruppen i ”Min löneutveckling” som bara visar Lärarförbundets medlemmar. För övriga avtalsområden redovisas statistiken endast för Lärarförbundets medlemmar. Statistiken är partsgemensam och respektive arbetsgivarorganisation ansvarar för insamlingen.

Endast medlemmar som är månadsavlönade ingår i underlaget. Lönerna utgörs av fast kontant månadslön inklusive fasta lönetillägg. Deltidslöner är uppräknade till heltidslöner.

Yrkesgrupper som inte normalt är organiserade i Lärarförbundet redovisas inte.

Varför kan jag inte se nyexaminerade lärares löner?

I lönestatistiken som Min lön bygger på, rapporteras inte någon uppgift in om hur länge man haft sin lärarlegitimation. Det närmsta man kommer den frågan är åldersindelningen.

I de övre åldersspannen är sannolikheten hög att de flesta varit lärare i flera år, men det är inte självklart eftersom åldersspridningen på lärarutbildningarna är stor.

Hur redovisas löneutvecklingen när ett år inte är inrapporterat? Vad är kedjning?

I vyn “Min löneutveckling” kan du se och jämföra din löneutveckling de senaste åren. Saknas lönenivå ett år, redovisas löneutvecklingen för två år. Siffran för din totala löneutveckling kan därför beräknas på färre än fem år. Den sammanlagda utvecklingen beräknas genom kedjning, dvs man beräknar löneutvecklingen över en längre tidsperiod med flera procentuella ökningar. Den totala ökningen blir större än summan av ökningarna. Detta kallas ibland också ränta‐på‐ränta‐effekt. Orsaken till detta är att löneökningen andra året beräknas på en högre lön än vad som gällde det första året osv.

Om du har bytt befattning redovisas inte din löneutveckling eftersom den inte skett i en viss befattning.

Däremot redovisas löneutvecklingen för det jämförda urvalet för hela femårsperioden.

Jag förstår inte den avancerade statistiken, vad betyder den?

Den avancerade statistiken är främst tänkt som stöd för resonemang om lönestruktur och diskriminering. Vill du fördjupa dig hittar du förklaringar till diagram och begrepp i den avancerade statistiken här.

Kan andra se hur mycket jag tjänar?

Nej. Diagram och tabeller är utformade för att en enskild medlems lön inte ska gå att urskilja, förutom den egna. När alltför få individer ingår i ett urval, visas inte dessa.

Håbo kommun omfattar inte årets löneöversyn 2021

Det innebär att lönenivåerna för kommunen inte är helt jämförbar detta år och att uppgifterna om löneutvecklingen 2020-2021 och 2021-2022 inte ger en riktig bild.

Lärare F-3 i kommunal statistik

Rapporteringen av grundskollärare ska sedan 2018 ske uppdelat på stadier. Fortfarande rapporterar ändå några (men allt färre) kommuner helt eller delvis utifrån den tidigare uppdelningen, åk 1-7 och åk 4-9. Om uppgifter saknas för "lärare i grundskolan, åk F-3" eller om de är orimligt få, har gruppen rapporterats tillsammans med "lärare i grundskolan, åk 4-6". Välj då den gruppen för att få del av statistiken. Även när uppgifter visas för lärare F-3 är det klokt att "kvalitetssäkra" uppgifterna genom att också göra en sökning på ett utökat urval där lärare 4-6 ingår.

Arbetsgivaralliansen 2020 saknas

Stora delar av den svenska avtalsrörelsen 2020 pausades under sju månader. Avtalet för Arbetsgivaralliansen Folkhögskola och Skola/utbildning blev därför klar först i slutet av november. De nya lönerna gäller från 1 maj 2020 men betalades i praktiken ut i slutet av året. Data för lönestatistiken samlas normalt in i september men detta gjordes inte 2020 eftersom inga löneöversyner genomförts. I september 2021 sker nästa insamling av uppgifter. Avtalsområdets uppgifter på Min lön uppdateras nästa gång under våren 2022 och avser då löneläget september 2021.

Nio kommuner omfattar inte åretslöneöversyn 2018.

Beroende på sent genomförda löneöversyner 2018 saknas det årets nya löner i statistiken för 2018 från Ale, Fagersta, Göteborg, Hällefors, Leksand, Strömsund, Vara, Älvsbyn och Övertorneå kommuner. Det innebär att lönenivåerna för dessa kommuner blir svåra att jämföra detta år och att uppgifterna om löneutvecklingen 2017-2018 och 2018-2019 inte ger en riktig bild.  • Skapad 2013-09-23
  • Uppdaterad 2022-07-08
Frågor & Svar