Lärarförbundet
Bli medlem

Frågor och svar om legitimationskrav för att undervisa i fritidshem

Den 1 juli 2019 införs krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Detta är något Lärarförbundet har kämpat för länge.

Det finns många frågor om vad beslutet innebär. Här har vi samlat och besvarat de vanligaste.

Var och när ansöker jag, och hur går processen till?
Ansöker gör du hos Skolverket. De allra flesta lärare i fritidshem och fritidspedagoger som ansöker om legitimation får bifall av Skolverket redan idag.


Kommer det att kosta något att få ut legitimationen?
Ansökan om lärarlegitimation är avgiftsfri för den som har avlagt behörighetsgivande examen före den 1 juli 2011. För den som har en examen avlagd efter den 1 juli 2011 är avgiften 1 500 kronor. För den som har en lärarlegitimation och ansöker om att komplettera legitimationen med fler behörigheter är avgiften 750 kronor, oavsett examensdatum. Att begära en omprövning eller överklaga ett beslut om lärarlegitimation som man anser vara felaktigt kostar ingenting.

Finns någon gräns för hur många elever varje legitimerad/examinerad lärare fritidshem får/ska ha ansvar för?
I dagsläget saknas tyvärr nationella riktlinjer för elevgruppernas storlek i fritidshemmen. Lärarförbundet driver dock som ett politiskt krav att regeringen ska ge i uppdrag till Skolverket att ta fram riktlinjer för gruppstorlekar. Läs mer om Lärarförbundets politik för fritidshem här - Fritidspedagogik är en framtidspedagogik

Om det inte finns någon legitimerad/examinerad lärare fritidshem på skolenhetens fritidshem – vem bär då ansvaret för undervisningen?

Det innebär att rektorn blir ansvarig för undervisningen. Finns det endast en utbildad lärare i fritidshem blir hen ansvarig för all undervisning. Det finns idag tyvärr inget regelverk som styr förhållandet mellan antal anställda som ansvarar för undervisningen och annan personal. Att se till att det måste finnas en tillräckligt stor andel utbildad, behörig personal samt att de ska få rätt förutsättningar för att planera undervisningen – det är ett påverkansarbete som vi tillsammans i Lärarförbundet måste fortsätta med.

Ett stort antal fritidshem saknar helt högskoleutbildad personal. Enligt Skolverkets senaste statistik så fanns det hösten 2018 närmare 35 600 inskrivna elever som aldrig möter personal med pedagogisk högskoleexamen på fritidshemmet. Detta innebär att omkring 7 procent av eleverna saknar tillgång till personal med behörighet att undervisa i fritidshemmet. Det finns med andra ord en stor brist på likvärdighet i fritidshemmen. Huvudmännen för de nästan 600 fritidshem som saknar behöriga lärare kommer med de nya reglerna tvingas göra rejäla satsningar för att lyckas rekrytera behörig personal. De behöver erbjuda högre löner, bättre arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för att locka till sig legitimerade, behöriga lärare i fritidshem. Det kommer bli en av de tydligaste konsekvenserna av de här reglerna, och vi ser fram emot att det kan skapa en press på skolhuvudmännen att ge högre löner och erbjuda bättre villkor till landets lärare i fritidshem! Utöver det att eleverna nu kommer garanteras utbildad personal som kan leda en kvalitativ fritidspedagogisk verksamhet.


Blir det krav på legitimation för tillsvidareanställning?
Det kommer bli krav på legitimation för att få en tillsvidareanställning som lärare i fritidshem och ansvara för undervisningen. Men precis som i förskolan finns det inga hinder att även andra kompetenser arbetar i fritidshemmet, tex barnskötare eller fritidsledare. Även dessa kan få tillsvidareanställningar, men har ju ingen behörighet att ansvara för undervisningen.

Om någon nu är tillsvidareanställd på fritidshem, men inte är utbildad fritidspedagog/lärare i fritidshem, vad händer då?
Från och med 1 juli 2019 kommer alla huvudmän behöva säkerställa att undervisningen i fritidshem bedrivs av legitimerade och behöriga lärare i fritidshem. Har du en tillsvidareanställning men ingen legitimation kommer du även fortsättningsvis få vara tillsvidareanställd i fritidshemmet – det kommer inte påverkas av legitimationskravet. Du får däremot inte ansvara för undervisningen.

Enligt skollagen är det inte möjligt för en arbetsgivare att avskeda/ta bort en tillsvidaretjänst för någon. Legitimationskravet puttar inte ut någon – det rör de som ska in. Är det någon som är anställd som lärare i fritidshem eller fritidspedagog men saknar behörighet kan inte heller denna tas bort. Du som befinner dig i denna situation kan med andra ord vara lugn.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här