Lärarförbundet
Bli medlem

Frågor och svar om Lärarförbundet som fackligt professionsförbund

Kongressen 2018 har fattat beslut om att Lärarförbundet ska vara ett fackligt professionsförbund och att ändra medlemskapsparagrafen. Vad betyder det? Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Vad exakt beslutade kongressen i fråga om professionsförbund?

Kongressen fattade framförallt två beslut om stadgeändringar som rör Lärarförbundet som professionsförbund:
1) Att Lärarförbundet ska vara ett fackligt professionsförbund. Det beslutet träder i kraft direkt.

2) Att nya formuleringen i stadgans medlemsparagraf ska vara: ”Du som är lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller lärarstuderande får vara medlem i förbundet.” Det beslutet träder i kraft 1 januari 2020. Fram till dess ska diskussioner ske om hur stadgeändringen ska tolkas.

Vad är ett fackligt professionsförbund?

Ett förbund som tar till vara medlemmarnas fackliga och professionella intressen. Exempel på andra professionsförbund är Vårdförbundet och Läkarförbundet.

Vad är syftet med förändringen?

Syftet är att Lärarförbundet ska gå i bräschen för professionens utveckling och för alla barns och elevers rätt till utbildade och behöriga lärare. I tider av lärarbrist och stora utmaningar för skolan är det viktigare än någonsin att vi står upp för vad som faktiskt krävs för att kunna vara lärare eller skolledare – och där spelar vår utbildning en helt avgörande roll.

Riktningen mot en starkare professionsidentitet har pågått länge med krav på legitimation och utvecklandet av lärares yrkesetik. Lärarförbundet ska fortsätta vara en tydlig röst för läraryrkets villkor och utveckling, men också för varje elevs rätt till behöriga lärare.

Betyder det att det blir skillnad i vem som kan vara medlem i Lärarförbundet?

Kongressen fattade beslut om ändringar i stadgans medlemsparagraf. Den nya formuleringen i stadgan lyder: ”Du som är lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller lärarstuderande får vara medlem i förbundet.”

Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Fram till dess ska diskussioner ske om hur stadgeändringen ska tolkas. Dessa diskussioner ska bland annat ske i förbundsrådet, som också är den instans som fattar beslut om tolkningen.

Hur lyder den gamla stadgeformuleringen?

Den gamla stadgeformuleringen löd: ”Du som är lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare och du som är anställd som lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare samt du som är lärarstuderande får vara medlem i förbundet.”

När börjar förändringen gälla för medlemsinträde?

Förändringen träder i kraft 1 januari 2020. Fram till dess ska förbundsrådet diskutera och fatta beslut om hur den nya medlemsparagrafen ska tolkas.

Kommer reglerna för att bli medlem att bli striktare än idag?

Det är troligt. Riktningen i förbundet är att gå mot ett professionsförbund för lärare och skolledare. Förbundsstyrelsens förslag till kongressen har varit att lärarexamen eller relevant utbildning ska krävas för medlemskap. Exakt hur den nya stadgan kommer tolkas är det nu alltså upp till förbundsrådet att diskutera och fatta beslut om.

Varför göra skillnad på olika lärare?

Skillnaden mellan lärare som har behörighet och de som inte har det finns redan, i och med skollagen. Enligt skollagen måste lärare i grund- och gymnasieskolan samt i vuxenutbildningen ha legitimation för att bli tillsvidareanställda och få sätta betyg (yrkes- och modersmålslärare är än så länge undantagna), och förskollärare måste ha legitimation för att bli tillsvidareanställda och ansvara för undervisningen. Detsamma gäller lärare i fritidshem från och med 1/7 2019.

Att Lärarförbundet nu inför en förändring som går mot striktare regler för vem som kan bli medlem är ett sätt att ge läraryrket en högre status. Oavsett vad tolkningen blir av förändringen i medlemsparagrafen kommer Lärarförbundet att fortsätta arbeta för fler vägar in i läraryrket och för att stötta alla våra medlemmar. Vi menar att de som arbetar som lärare men inte är behöriga ska få stöd i att utbilda sig till lärare – det behövs i och med den ökande lärarbristen.

Måste befintliga medlemmar, som inte skulle kunna bli medlemmar när de nya reglerna träder i kraft, lämna Lärarförbundet efter 1/1 2020?

Nej. Alla som redan är medlemmar sedan tidigare kommer att få vara kvar – och alla kommer att ha samma rättigheter och skyldigheter som tidigare. Ingen kommer att tvingas gå ur Lärarförbundet.

Fram till 1 januari 2020 kommer Lärarförbundet att ta emot medlemmar på samma sätt som idag. Exakt vilka som kan bli nya medlemmar efter 1 januari 2020 ska utredas.

När kommer förbundsrådet fatta beslut om tolkningen?

Det behöver ske i god tid före den 1/1 2020 så att de nya medlemskapsreglerna kan börja gälla då.

Vilka medlemskapsregler gäller fram till den 1/1 2020?

Fram till detta datum gäller den gamla formuleringen av stadgan och de tolkningar av den som görs idag.

Hur jobbar förbundet för att de som saknar lärarexamen/utbildning ska kunna få det?

Det gör vi genom att påverka för olika behörighetsgivande utbildningar på nationell nivå, som till exempel VAL-projektet och för att arbetsgivaren bör uppmuntra och bekosta att obehöriga kan utbilda sig till behörig lärare. Med dagens lärarbrist behövs många vägar in i yrket!


Kommentarer:

Anonym
Anonym

En av anledningarna till att jag är med i lärarförbundet som ombud är bl.a. att vi är ett förbund som inte stänger ute någon. Nu kommer det att bli "vi och dom" och det gör oss inte starka, snarare svagare.
Det är med sorg och ilska som jag måste överväga om jag vill fortsätta vara med.

  • Skapad 2018-11-07 07:43
Anonym
Anonym

Jag kommer att lämna min roll som ombud och sluta som medlem i Lärarförbundet den dag Lärarförbundet inte längre välkomnar de svagaste på våra arbetsplatser. Det är en avgörande ideologisk fråga för mig men jag ifrågasätter också att vi har råd att stöta bort lärare som vill vara fackligt anslutna. Varför skulle de då vara intresserade av solidaritet när de blivit behöriga och starkare på arbetsmarknaden?

  • Skapad 2018-11-06 22:24
Anonym
Anonym

Idag är det svårt att rekrytera modersmålslärare till lärarförbundet eftersom de är rädda/känner sig utpekade på grund av sin utbildning tex från hemlandet eller att icke ha lärarlegitimation. Men de flesta är högt utbildade från sina hemländer och tror att nu kan de inte gå med i Lärarförbundet. Hur skall vi bemöta våra modersmålslärare så att de orkar göra det otroligt viktiga jobb de gör?

  • Skapad 2018-09-04 08:17
Joanna
Joanna Hagströms
Svar till Anonym

Hej! Tack för dina synpunkter. Jag tar dem vidare till gruppen som arbetar mer med inkludering.
Hälsningar
Joanna, Lärarförbundet

  • Skapad 2018-09-04 13:09
Emilia
Emilia Leide

Hej!
Jag ser inget någonstans om förskollärare? Räknas vi in under kategorin lärare?

  • Skapad 2018-02-13 19:09
Malin
Malin Nilsson

Hej!

Räknas vi som jobbar i Svenska kyrkan (församlingspedagoger, kyrkomusiker m.m) in i professionsförbundet, eller inte?

Mvh Malin Nilsson

  • Skapad 2018-02-12 14:32
Berit
Berit Johansson

Hej.
Eftersom lärarbristen är stor och kommer så att vara en längre tid kommer vi att minska medlemstalet om vi bli ett professionsförbund. Alla dessa obehöriga var tar dom vägen, ett fackförbund till kanske. Att öka medlemstalet som vi också ska jobba för blir en utopi.
Jag tycker vi ska ta emot alla och jobba i förbundet så att de blir behöriga. Det kan vi inte annars.

  • Skapad 2018-02-05 16:25
Joanna
Joanna Hagströms

Hej!
Lärare i fritidshem / fritidspedagoger är lärare och ska självklart vara med i Lärarförbundet.
Hälsningar Joanna, webbred

  • Skapad 2018-02-01 13:27
Anonym
Anonym

Vart räknas vi som är fritidspedagoger in?
Hör vi till lärare eller outbildade ?
Får vi vara kvar eller vill vi vara kvar?

  • Skapad 2018-01-30 18:44

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här