Lärarförbundet

Frågor och svar om förslaget att bli ett professionsförbund

Inför kongressen föreslår Lärarförbundets styrelse att förbundet ska bli ett professionsförbund. Vad betyder det? Här är svar på de vanligaste frågorna om förslaget.

Vad är ett professionsförbund?

Ett professionsförbund tar till vara medlemmarnas professionella och fackliga intressen. Exempel på andra professionsförbund är Vårdförbundet och Läkarförbundet.

Varför vill Lärarförbundets styrelse genomföra förändringen?

Styrelsen vill att Lärarförbundet ska gå i bräschen för professionens utveckling och för allas rätt till utbildade och behöriga lärare. Det handlar om att stärka Lärarförbundets identitet och fortsätta vara attraktiva i framtiden, men även att höja lärarnas och skolledarnas status och roll i samhället.

Riktningen mot en starkare professionsidentitet har pågått länge med krav på legitimation och utvecklandet av lärares yrkesetik. Nu lägger förbundsstyrelsen fram förslag för att befästa denna utveckling.

När fattas beslut i frågan?

På Lärarförbundets kongress den 23-26 oktober. Då träffas kongressombuden, de som medlemmarna väljer på årsmötena nu i vår, och fattar beslut i frågan. Kongressen fattar beslut om alla de förslag som förbundsstyrelsen lagt fram. Fram till den 15 mars kan medlemmar tycka till om förslagen på lararforbundet.se/kongress.

Betyder förslaget att det blir skillnad i vem som kan vara medlem i Lärarförbundet?

För att bli medlem i förbundet ska man vara lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare och ha relevant utbildning, eller vara lärarstuderande.

Den som arbetar som lärare, men saknar relevant utbildning, kommer med förbundsstyrelsens förslag inte längre att ha möjlighet att bli medlem (om hen inte börjat läsa en behörighetsgivande utbildning).

”Lärare med relevant utbildning”, vad innebär det?

Förbundsstyrelsen föreslår att relevant utbildning i de flesta fall handlar om lärarutbildning.

Om en medlem eller potentiell medlem har påbörjat lärarutbildning, men inte fullgjort den, och börjat arbeta på en lärartjänst ska hen kunna fortsätta vara medlem eller bli medlem.

För några medlemsgrupper som vi anser tillhör professionen (till exempel yrkeslärare, modersmålslärare, folkhögskolelärare, musik- och kulturskollärare och vissa högskolelärare) kan dock inte lärarutbildning vara ett krav för medlemskap. För dessa medlemsgrupper handlar relevant utbildning om andra utbildningar. Om stadgan ändras enligt förbundsstyrelsens förslag kommer dessa medlemsgrupper kunna fortsätta bli och vara medlemmar i förbundet.

Vad händer med medlemmar som inte har relevant utbildning?

Om förbundsstyrelsens förslag blir verklighet har alla som idag är medlemmar i Lärarförbundet en självklar roll i förbundet även i framtiden. Lärarförbundet kommer att fortsätta företräda och jobba för alla medlemmar.

Det bästa valet som obehörig är att vara kvar i Lärarförbundet och kräva bra förutsättningar att få den utbildning som lärartjänsten kräver.

Hur ska förbundet jobba för att obehöriga/outbildade ska bli behöriga om de inte är medlemmar i förbundet?

Om kongressen fattar beslut i linje med förbundsstyrelsens förslag fortsätter Lärarförbundet jobba för att alla obehöriga/outbildade ska kunna bli behöriga lärare. Det gör vi genom att påverka för olika behörighetsgivande utbildningar på nationell nivå, som till exempel VAL-projektet och för att arbetsgivaren bör uppmuntra och bekosta att obehöriga kan utbilda sig till behörig lärare. Med dagens lärarbrist behövs många vägar in i yrket!

Vill du vara med och påverka kongressens beslut?

Så här gör du!


Kommentarer:

Emilia
Emilia Leide

Hej!
Jag ser inget någonstans om förskollärare? Räknas vi in under kategorin lärare?

  • Skapad 2018-02-13 19:09
Malin
Malin Nilsson

Hej!

Räknas vi som jobbar i Svenska kyrkan (församlingspedagoger, kyrkomusiker m.m) in i professionsförbundet, eller inte?

Mvh Malin Nilsson

  • Skapad 2018-02-12 14:32
Berit
Berit Johansson

Hej.
Eftersom lärarbristen är stor och kommer så att vara en längre tid kommer vi att minska medlemstalet om vi bli ett professionsförbund. Alla dessa obehöriga var tar dom vägen, ett fackförbund till kanske. Att öka medlemstalet som vi också ska jobba för blir en utopi.
Jag tycker vi ska ta emot alla och jobba i förbundet så att de blir behöriga. Det kan vi inte annars.

  • Skapad 2018-02-05 16:25
Joanna
Joanna Hagströms

Hej!
Lärare i fritidshem / fritidspedagoger är lärare och ska självklart vara med i Lärarförbundet.
Hälsningar Joanna, webbred

  • Skapad 2018-02-01 13:27
Anonym
Anonym

Vart räknas vi som är fritidspedagoger in?
Hör vi till lärare eller outbildade ?
Får vi vara kvar eller vill vi vara kvar?

  • Skapad 2018-01-30 18:44

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här