Lärarförbundet
Bli medlem

Frågor och svar om Corona i skolan

Text från artikel i Lärarnas tidning: Oron för det fruktade coronaviruset är stor bland många lärare, rektorer och förskollärare nu när tusentals barn och ungdomar kommer tillbaka efter sportlovet. Här svarar Lärarförbundets experter på några av de vanligaste frågorna.

På måndag morgon drar skolorna i bland annat Stockholm, Värmland och Dalarna i gång undervisningen igen efter en veckas sportlov. Även förskolorna får tillbaka många barn som varit borta. Många har varit utomlands, några i de länder och regioner som är hårdast drabbade av coronaviruset. Det har skapat oro bland både föräldrar och lärare.

Lärarförbundet har också fått många frågor från sina medlemmar. Här svarar experterna Hans Flygare och Camilla Brown på några av de vanligaste frågorna.

Måste jag gå till jobbet om jag har elever som varit i Kina, Italien, Iran eller något annat drabbat område?

– Ja, men arbetsgivaren är skyldig att göra en riskbedömning i samverkan med skyddsombudet och vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att ingen ska bli smittad i arbetet. Arbetsgivaren ska således planera för hur verksamheten ska hantera ett utbrott på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att personalen som utför arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt.

Vad gör jag om en elev som varit i ett drabbat område visar symtom?

– Arbetsgivaren är skyldig att planera för hur man hanterar ett utbrott på arbetsplatsen. I dessa rutiner bör det således ingå hur verksamheten ska hantera en situation med en elev som uppvisar symptom efter att ha varit i ett drabbat område. Saknas sådana bör du omgående kontakta din rektor. I övrigt gäller att följa de ordinarie riktlinjerna vid sjukdom.

Vad säger jag till oroliga föräldrar?

– Vid oro och frågor kan du hänvisa elever och vårdnadshavare till elevhälsans medicinska insats, alltså Skolhälsovården. Den har ansvar för smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisationen. Det finns också information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kan oroliga föräldrar kräva ett få veta om andra barn varit i ett drabbat områden?

– Skolpersonal kan i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och tystnadsplikten i skollagen inte delge den informationen om enskilda personer.

Om jag själv varit i något av de drabbade områdena, vad ska jag göra?

– Om du uppvisar symptom – hosta, andningssvårigheter och feber – ska du stanna hemma och kontakta 1177 Vårdguiden. Om du känner dig frisk och inte uppvisar symptom ska du omgående ta kontakt med din rektor för att diskutera situationen. Arbetsgivaren bör göra en riskbedömning innan du återvänder till arbetsplatsen.

Kan rektorn sätta mig i karantän? Får jag i så fall lön?

– Karantän i dess tvångsmässiga form är strikt reglerad i smittskyddslagen och kan således inte styras av arbetsgivaren. Däremot kan en arbetsgivare, oberoende av ditt hälsotillstånd, komma överens med dig om du ska jobba hemifrån eller på annan plats. Du får då lön precis som vanligt. Om en läkare har beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas, har du rätt att få smittbärarpenning från Försäkringskassan.

– Om du arbetar inom kommunal verksamhet kan arbetsgivaren stänga av arbetstagaren för att förhindra att smitta sprids med stöd av AB § 10. Arbetsgivaren kan besluta om sådan åtgärd även om beslut av smittskyddsläkare inte föreligger eller kan förväntas enligt smittskyddslagen eller annan lagstiftning. Under sådan avstängning behåller arbetstagaren avlöningsförmånerna

  • Skapad 2020-03-04
Frågor & Svar