Lärarförbundet

Frågor och svar för dig som fått sänkt pension 2018

Du som är född 1937 eller tidigare och gick i pension från en kommunal arbetsgivare, omfattas av äldre pensionsavtal. Från och med 2018 har vissa som omfattas av äldre avtal fått sänkt pension som betalas ut av KPA eller Skandia.

Ovanstående kan även gälla dig som yngre och som fått sjukersättning före 1998 och därför fortfarande omfattas av äldre pensionsavtal.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de fackliga organisationerna har nu kommit överens om att pensionsnivåerna ska återställas till 2017 års nivå. Du kommer alltså att under 2018 få samma tjänstepension som under 2017. Av administrativa skäl återställs pensionsnivåerna först i april, men då sker återställningen retroaktivt från 1 januari 2018.

Under året kommer förhandling att ske om hur pensionerna ska beräknas för 2019 och framåt. Frågan är väldigt komplex och det finns inte en enkel lösning att föreslå, men vi har målet att få till en lösning som gör att pensionerna är förutsägbara och har en positiv utveckling.

Så fort vi vet resultatet av förhandlingarna kommer denna information att uppdateras.

Frågor och svar

Det sägs att sänkningen av pensionen beror på ett avtal mellan fack och arbetsgivare, stämmer det?

Tjänstepensionen styrs av ett kollektivavtal som är tecknat mellan fackförbunden inom kommunal sektor och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det som nu är aktuellt är det pensionsavtal som gäller för äldre pensionärer som omfattas av äldre pensionsavtal.

Hur kunde Lärarförbundet skriva under ett sånt här avtal?

Tanken med PA-KL var aldrig att pensionen totalt sett skulle minskas på detta sätt som nu drabbar flertalet pensionärer. När avtalen började gälla såg både tjänstepensionerna och det allmänna pensionssystemet väldigt annorlunda ut mot nu, och de här konsekvenserna gick inte att förutsäga då.

Varför samordnas tjänstepensionen med den allmänna pensionen?

Tanken med avtalet var att garantera att du skulle ha en total pension motsvarande en viss procent av din slutlön (kallas för bruttopension). Från den summan dras sedan den allmänna pensionen från staten bort (så kallad samordning). Kvar blir den tjänstepension som betalas ut av KPA eller Skandia.

Varför sänktes pensionen just i år?

Varje år räknas både den allmänna pensionen och tjänstepension om, och i den beräkningen spelar det roll hur olika index förändras (bland annat prisbasbeloppet och ett särskilt följsamhetsindex). Systemen och beräkningarna är väldigt komplexa och i år har konsekvensen av indexens samspel blivit att pensionen blir lägre.

Det sägs att jag haft för hög tjänstepension i flera år och därför sänks den nu så här mycket. Stämmer det?

Ja, det kan man säga. För ett antal år sedan höll det också på att bli större sänkningar, men då fick facken till en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att låta delar av tjänstepensionen ligga utanför den samordning (minskning) med allmän pension som görs varje år. Det kallas för ett frilagt belopp. Då var situationen en annan och vi löste det på ett bra sätt. Nu har basbeloppen ändrats på ett sätt som vi inte kunde förutse skulle slå på detta sätt, och från 2018 räknas hela den allmänna pensionen bort från den kommunala bruttopensionen. Så pensionen har varit högre de senaste åren än den skulle ha varit enligt den ursprungliga avtalstexten, och därför blir sänkningen mer dramatisk i år för vissa.

Det handlar dock inte om att någon sänkning görs retroaktivt, utan det är från och med 2018 som full samordning görs.

Visste Lärarförbundet om att detta skulle hända?

Vi fick information i slutet av 2017 om att vissa pensionärer skulle kunna på sänkt pension, men vi visste inte hur många och inte vilka individer. Det är först i januari som pensionerna beräknas för varje år, och först nu ser vi hur detta slår 2018.

Kan Lärarförbundet hjälpa mig att höja pensionen?


Nej, vi kan inte göra något i det enskilda fallet. Men som sagt förhandlar vi med SKL om en lösning för kollektivet.

Hur ska jag få min ekonomi att gå ihop?

Din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kan ha höjts och din inkomstskatt kan ha sänkts, så det är inte säkert att inkomsten varje månad sänks med lika mycket som utbetalningen från KPA eller Skandia. Om du får en lägre inkomst kan du ha rätt till garantipension och/eller (höjt) bostadstillägg. Information om bostadstillägget finns hos Pensionsmyndigheten www.pensionsmyndigheten.se/bostadstillagg eller 0771-776 776.

Kommentarer:

Ulla-Britt
Ulla-Britt Lindh

Detta gäller även de som fått gå kvar på avtalet PA-KL pga arbete på deltid och sjukbidrag vid 1 jan 1998.
100-tals medlemmar. Jag har påpekat detta sedan 2009.

  • Skapad 2018-01-26 16:48
Ulla-Britt

Om Ulla-Britt Lindh

Hej!
Har haft många fackliga uppgifter under årens lopp.
Är pensionär nu men har arbetat som speciallärare
Är revisor och pensionärsombud
Är styrelsen behjälplig med vissa uppgifter

Britta
Britta Ljusberg
Svar till Ulla-Britt Lindh

Hej Ulla-Britt,
det stämmer att PA-KL även gäller personer som fått sjukersättning före 1998. Jag lägger till det i texten. Tack för att du påpekade detta!
Mvh Britta Ljusberg, pensionsombudsman

  • Skapad 2018-01-29 08:19

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här