Lärarförbundet
Bli medlem

Förtur till återanställning

Har du blivit uppsagd eller har ditt vikariat gått ut? Då kan du ha rätt att bli återanställd inom en viss tid.

Om man har sagts upp på grund av arbetsbrist eller om man inte fått sin visstidsanställning förlängd kan man ha företräde till återanställning framför andra sökande. En förutsättning är att man har tillräckliga kvalifikationer.

Lasad?

En annan förutsättning är att du varit anställd sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren.Företrädesrätten gäller i nio månader efter det att anställningen upphörde. Den som vill utnyttja sin företrädesrätt och omfattas av det kommunala kollektivavtalet ska dock anmäla det till arbetsgivaren senast en månad efter det att anställningen upphörde.

Uttrycket att vara "lasad" syftar på denna regel i LAS § 25.

Men det är inte säkert att du hamnar först i kön när ett jobb dyker upp även om du har företrädesrätt. Om ett ledigt arbete behöver användas för att omplacera någon eller låta en deltidsanställd gå upp i tid så kan det gå före företrädesrätten.

Gäller ej obehöriga

Den som är obehörig kan inte få företräde till återanställning enligt 25 § LAS.

  • Skapad 2014-03-12
  • Uppdaterad 2016-08-23
Frågor & Svar