Lärarförbundet
Bli medlem

Fortsatta förhandlingar med Arbetsgivaralliansen och IDEA

De nuvarande avtalen med Arbetsgivaralliansen Bransch Folkhögskola och Bransch skola/utbildning samt IDEA Folkhögskola och utbildningsföretag löper ut den 30 april. Förhandlingar pågår och de gamla avtalen prolongeras, det vill säga fortsätter att gälla till dess att ny överenskommelse träffas.

Folkhögskola

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund förhandlar som en part, Lärarnas Samverkansråd, med Arbetsgivaralliansen, om ett nytt avtal inom Bransch Folkhögskola. Det nuvarande avtalet går ut den 30 april och omfattar alla lärare, studie- och yrkesvägledare, och övriga medlemsgrupper inom Lärarnas Samverkansråd.

Parterna har beslutat om att förhandla vidare. Därför prolongeras, det vill säga förlängs, avtalet medan förhandlingen pågår. Prolongeringen gäller tillsvidare, till dess en överenskommelse träffas eller någon av parterna säger upp prolongeringen, vilket kan göras med 7 dagars framförhållning.

För dig som medlem och anställd inom bransch Folkhögskola innebär prolongeringen att det gamla avtalet gäller, med samma villkor som idag, fram till dess ett nytt avtal är klart.

Skola/Utbildning

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund förhandlar som en part, Lärarnas Samverkansråd, med Arbetsgivaralliansen, om ett nytt avtal inom Bransch skola/utbildning. Det nuvarande avtalet går ut den 30 april och omfattar alla lärare, studie- och yrkesvägledare, och övriga medlemsgrupper inom Lärarnas Samverkansråd.

Parterna har beslutat om att förhandla vidare. Därför prolongeras, det vill säga förlängs, avtalet medan förhandlingen pågår. Prolongeringen gäller tillsvidare, till dess en överenskommelse träffas eller någon av parterna säger upp prolongeringen, vilket kan göras med 7 dagars framförhållning.

För dig som medlem och anställd inom bransch skola/utbildning innebär prolongeringen att det gamla avtalet gäller, med samma villkor som idag, fram till dess ett nytt avtal är klart.

IDEA Folkhögskola

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund förhandlar som en part, Lärarnas Samverkansråd, med IDEA Folkhögskola och utbildningsföretag, om ett nytt avtal. Det nuvarande avtalet går ut den 30 april och omfattar alla lärare, studie- och yrkesvägledare, och övriga medlemsgrupper inom Lärarnas Samverkansråd.

Parterna har beslutat om att förhandla vidare. Därför prolongeras, det vill säga förlängs, avtalet medan förhandlingen pågår. Prolongeringen gäller tillsvidare, till dess en överenskommelse träffas eller någon av parterna säger upp prolongeringen, vilket kan göras med 7 dagars framförhållning.

För dig som medlem och anställd inom inom IDEA Folkhögskola och Utbildningsföretag innebär prolongeringen att det gamla avtalet gäller, med samma villkor som idag, fram till dess ett nytt avtal är klart.

Vad är prolongering?

Det innebär att ett kollektivavtal förlängs, under tiden det är under omförhandling. Det sker genom en gemensam överenskommelse av parterna, som förlänger avtalet medan förhandling pågår.

Hur länge kan det hålla på?
Till dess att parterna har förhandlat klart. Det finns ingen specifik tidsgräns.

Min chef har kallat mig till lönesamtal, fast avtalet inte är klart. Ska jag gå?
Det är självklart bra att ha samtal med din chef, men din nya lön ska du få besked om när det centrala avtalet är klart.

Innebär prolongeringen att min lön höjs senare än 1 maj?
För att du i praktiken ska kunna få din nya lön utbetald ska först det nya avtalet vara klart och sedan den lokala löneöversynen slutföras. När din nya lön väl är klar, gäller den normalt från första maj.

Vill du har mer information?
Hör av dig till Lärarförbundet kontakt:
0770-33 03 03
kontakt@lararforbundet.se

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här