Lärarförbundet
Bli medlem

​Fortsatt tryck inför sista avtalsåret med HÖK12

Det kommunala avtalet HÖK12 fortsätter att löpa även under 2015 som är avtalets sista år. - Vi ser att lärarlönerna i alla Sveriges kommuner ökar mer än arbetsmarknadens genomsnitt under den här avtalsperioden. Detta är siffror att vara stolta över, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Att avtalet HÖK12 fortsätter löpa under 2015 innebär att Lärarnas Samverkansråd, som består av Lärarförbundets representantskap och Lärarnas Riksförbunds förbundsråd, beslutat att inte säga upp avtalet.

- Vi ser att lärarlönerna i alla Sveriges kommuner ökar mer än arbetsmarknadens genomsnitt under den här avtalsperioden. Detta är siffror att vara stolta över. Och det säger jag trots att jag vet att det inte är samma siffror över allt. Men det är det inte i någon annan bransch heller. Det här är viktiga steg för att nå löner som svarar mot läraryrkets roll i samhället och för att ta Sverige ur lärarbristen, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

HÖK 12 är kollektivavtalet för dig som är anställd inom kommunen, landstinget, eller kommunalt ägda företag inom arbetsgivarorganisationen Pacta. Avtalet gäller från 2012. 2015, som är avtalets sista år, gäller samma som för 2014, det vill säga ingen centralt fastställd lägsta garanterad nivå.

Johanna Jaara Åstrand om sista året med HÖK12

Varför beslutade Lärarförbundet att behålla avtalet?

Den kommunala avtalsrörelsen 2012 var mycket tuff. Lärarförbundet efterlyste ett första, tydligt steg i en långsiktig relativlöneförflyttning till lärarnas fördel. Trycket från lärarna, mer än hundra manifestationer och det stora stödet från allmänheten gav oss ett avtal som innebar att trenden med sjunkande lärarlöner har vänt. Det gav lärarna mer än andra grupper och är ett viktigt steg på vägen mot att göra läraryrket mer attraktivt.

Lärarlönerna i alla Sveriges kommuner ökar mer än arbetsmarknadens genomsnitt under den här avtalsperioden. För 2012-2014 ökar de kommunala lärarlönerna mellan 12 och 13 procent, medan arbetsmarknadssnittet är ca 8,5 procent för samma period. Medellönen för lärarna har ökat 1000 kr mer än arbetsmarknadens genomsnitt. Det är viktiga steg för att nå löner som svarar mot läraryrkets roll i samhället och för att ta Sverige ur lärarkrisen.

Vi tror att vi vinner mer på att behålla avtalet och att en uppsägning skulle ge lärarna lägre löneökningar. Vi bedömer att en ny avtalsrörelse – som dessutom skulle ligga parallellt med en ny valrörelse inför extravalet till riksdagen, inte skulle ge oss de möjligheter att fortsätta att pressa på de kommuner som ännu inte har förstått vikten av lärarlönesatsningar.

Men att vi behåller avtalet betyder inte att vi är nöjda. Uppvärderingen av lärare måste fortsätta om Sverige ska kunna undvika att förvärra den lärarbrist vi redan känner av.

Har alla kommuner satsat på sina lärare?

Utfallet varierar förstås och uppvärderingen är olika stor i olika kommuner och för olika grupper. Men löneutvecklingen för lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola liksom för skolledare har ett bättre utfall än arbetsmarknadens genomsnitt.
Detsamma gäller om vi jämför kommuner. I alla kommuner har lärarnas löneutveckling varit minst en procent över arbetsmarknadens snitt, i de flesta kommuner väsentligt mer än så.
Allt fler arbetsgivare agerar utifrån insikten om nödvändigheten att satsa på sina lärare för att mota lärarbristen, och är beredda att ta det ansvaret under många år framöver. Tyvärr ser det inte ut så i alla Sverige kommuner. Därför måste vårt arbete fortsätta så att alla kommuner prioriterar lärarna.

Är inte en uppsägning ett viktigt påtryckningsmedel?

Vi tror att vi kan åstadkomma större löneökningar genom att behålla avtalet, än om vi säger upp det. Vårt främsta argument för att få kommunerna och huvudmännen att satsa är lärarbristen, som gör det absolut nödvändigt att fortsätta att satsa på lärarna.
Dessutom tror vi inte att en ny avtalsrörelse redan nästa år – när vi befinner oss i en valrörelse - ger de bästa förutsättningarna för att få alla kommuner att förstå vikten av lärarlönesatsningar.

Vad händer nu?

Det här avtalet är ett första steg på vägen mot att göra läraryrket mer attraktivt. Ett steg som måste följas av många fler. Nästa steg rent konkret är lokala löneöversyner för löneökningarna 2015.

Lärarförbundet fortsätter att arbeta för att staten, kommunerna och övriga huvudmän tar sitt ansvar med att uppvärdera lärarkåren. Vi kommer att pressa kommunerna som inte satsar på sina lärare, och visa på konsekvenserna av att inte göra det. Det är ett långsiktigt arbete med att täppa till lönegapet för att locka unga till läraryrket och avvärja lärarbristen.

Men det är lång väg kvar. Mer måste hända de kommande åren. Kommunerna och de fristående skolorna måste vara en del av den nationella samling vi har fått gehör för. Huvudmännen måste prioritera lärarna, samtidigt som staten skjuter till pengar.

De närmaste månaderna är det valkampanjer inför extravalet till riksdagen den 22 mars. Skolan var valets viktigaste fråga i valet hösten 2014. Lärarförbundets fokus är att se till att skolan och lärarna inte försvinner i valdebatten, utan hamnar i topp hos både väljare och politiker.

  • Skapad 2014-12-11
Frågor & Svar