Lärarförbundet
Bli medlem

Förtroendemannalagen underlättar fackligt arbete

Förtroendemannalagen ger ett extra skydd till den som är fackligt förtroendevald.

Förtroendemannalagen ger ett extra skydd till den som är fackligt förtroendevald.

Förtroendemannalagen - eller lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, som den officiellt heter – innehåller regler som syftar till att underlätta det fackliga arbetet och ge ett extra skydd till den som är fackligt förtroendevald.

I Lärarförbundet är det avdelningsstyrelsen som utser arbetsplatsombud och skyddsombud på förslag från medlemmarna. När du blivit utsedd och avdelningsstyrelsen har gjort en anmälan om detta till arbetsgivaren, omfattas du av förtroendemannalagen.

Reglerna i lagen kan sammanfattas i följande punkter:

  • Arbetsgivaren får inte hindra dig att fullgöra ditt uppdrag.
  • Du har rätt till den ledighet som krävs för uppdraget. Om ledigheten avser facklig verksamhet på den egna arbetsplatsen har du rätt att få behålla dina normala anställningsförmåner. Ibland finns det kollektivavtal som närmare reglerar ledigheten.
  • I den utsträckning som det fordras för ditt uppdrag så har du rätt att disponera lokal eller annat utrymme på arbetsplatsen.
  • Arbetsgivaren får inte ge dig sämre arbetsförhållanden eller sämre anställningsvillkor på grund av att du är ombud.
  • När ditt uppdrag har upphört är du tillförsäkrad samma eller likvärdiga anställningsförhållanden och anställningsvillkor som om du inte hade haft ett fackligt uppdrag.
  • Om arbetsgivaren vill ändra dina anställningsförhållanden eller anställningsvillkor, måste han följa vissa regler om varsel och överläggning.
  • Förtroendemannalagen ger också visa möjligheter att undanta fackliga förtroendemän från turordningen om det blir aktuellt med uppsägningar i samband med arbetsbrist.

Läs mer i lagen om facklig förtroendemans ställning. Se länk ovan.

  • Skapad 2014-03-12
  • Uppdaterad 2018-07-03
Frågor & Svar