Lärarförbundet
Bli medlem

"Förslaget ökar likvärdigheten för eleverna"

Idag presenterade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) regeringens förslag på en stadieindelad timplan. Förslaget som innebär att varje elev ska få rätt till ett visst antal garanterade undervisningstimmar i ett visst ämne - välkomnas av Lärarförbundet samtidigt som man kan se vissa farhågor.

Regeringens förslag på en stadieindelad timplan ska göra det lättare för skolorna att följa upp undervisningen, genom att varje elev ska få rätt till ett visst antal garanterad undervisningstimmar i ett visst ämne uppdelat på låg-, mellan- och högstadiet. Den timplan som finns idag omfattar hela perioden mellan första och nionde klass, därför kan undervisningstiden variera i olika ämnen mellan skolorna. Lärarförbundet ser positivt på förslaget men vill se bättre förutsättningar för genomförande.

- Förslaget är bra på det sättet att det ökar likvärdigheten för eleverna så att de verkligen får den undervisningstid de har rätt till, inte minst för elever som byter skolor mellan stadier. Det underlättar även planering och uppföljning för skolledare och lärare, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Ökade undervisningstimmar i teknik slår hårt mot lärarbristen

I regeringens förslag ingår mer undervisningstimmar i teknik och matematik, matematikutbildningen i grundskolan ska utökas med 105 timmar till 2019 och undervisningstiden för teknikämnet föreslås ligga på minst 200 timmar i grundskolan.

- Vi ser stora frågetecken när det gäller förslaget att specificera undervisningstiden i det viktiga ämnet teknik. Teknik är ett av de ämnen där behörigheten bland lärarna är som allra lägst - inte ens hälften av tekniklärarna är behöriga idag. Om förändringen ska genomföras redan nästa höst som regeringen föreslår krävs det i så fall stora insatser och kompetensutveckling för att alla elever ska garanteras en god undervisning, säger Johanna.

"Stora förändringar kräver framförhållning"

Lärarförbundet är förvånade över att undervisningstiden i ämnet modersmål inte reglerats, och ställer sig kritiska till att regeringen inte tagit ett samlat grepp om frågorna vid en och samma tidpunkt. Dagens förslag innehåller bland annat en utökning av undervisningstiden i matematik på högstadiet som ska börja gälla från 2019, men redan i våras fattades ett liknande förslag som gällde mellanstadiet och som började gälla nu vid terminsstart.

- Stora förändringar kräver framförhållning - inte minst för ämnen där bristen på behöriga lärare är oerhört stor. Nu får skolledare och lärare ständigt förändra sin organisation utifrån nya förutsättningar. Dagens förslag är dessutom enbart en promemoria som nu ska ut på remiss, så om de färdiga förslagen klubbas först i vår har vi nästa år en liknande situation med teknikundervisningen som vi hade med matematiken i år, där skolledare panikartat får försöka trolla med knäna under sommaren för att lösa situationen, säger Johanna.

  • Skapad 2016-08-23
Frågor & Svar