Lärarförbundet
Bli medlem

Förslag till Lärarförbundet Students styrelse 2017

 Lärarstudentmötet fattar beslut om ny styrelse för Lärarförbundet Student och ny studerandekommitté för 2017.

Lärarstudentmötet fattar beslut om ny styrelse för Lärarförbundet Student och ny studerandekommitté för 2017.

Matilda Gustafsson, som studerar till ämneslärare i Göteborg, föreslås bli ny ordförande för Lärarförbundet Student efter avgående Petter Ådahl. Valberedningen har berett ett förslag till styrelse inför Lärarstudentmötet.

Valberedningens uppgift är att föreslå personer till uppdraget som ordförande, vice ordförande, ytterligare tre styrelseledamöter samt två verksamhetsrevisorer i Lärarförbundet Student.

Under verksamhetsåret har valberedningen följt kommitténs och styrelsens arbete, bland annat genom att delta på två studerandekommittémöten. Valberedningen har genomfört intervjuer med potentiella kandidater på plats och vid ett par tillfällen via videolänk eller telefon.

Beslut om ny styrelse fattar Lärarstudentmötet, som äger rum helgen 25-27 november 2016.

Valberedningens förslag

Ordförande

Matilda Gustafsson - Göteborg

Matilda studerar till ämneslärare med inriktningen svenska och svenska som andraspråk i Göteborg. Hon har under verksamhetsåret 2016 varit vice ordförande för Lärarförbundet Student.

Vice ordförande

Axel Selhammar - Linköping

Axel läser grundlärarutbildningen årskurs 4-6 vid Linköpings universitet med en naturvetenskaplig inriktning. Axel har det senaste året suttit som ledamot i den nationella studerandekommittén.

Styrelseledamöter

Edward Williamson - Stockholm

Edward studerar till ämneslärare med inriktning mot svenska och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Edward har suttit som suppleant och ledamot i den nationella studerandekommittén.

Elouise Johansson - Göteborg

Elouise går sitt fjärde år på ämneslärarutbildningen med inriktningen engelska och historia. Elouise har varit aktiv i Göteborgs lokala studerandekommitté.

Daniel Darpe - Uppsala

Daniel läser grundlärarprogrammet med inriktningen förskoleklass och årskurs 1-3 i Uppsala. Han har varit aktiv i Uppsalas lokala studerandekommitté det senaste året.

Verksamhetsrevisorer

Helge Olin Vingren - Göteborg

Helge läser grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Helge har under det senaste ett och ett halvt året varit aktiv i Göteborgs lokala studerandekommitté.

Alexandra Unge - Karlstad

Alexandra läser förskollärarprogrammet i Karlstad. Under 2016 har Alexandra suttit som ledamot för Karlstad i den nationella studerandekommittén, och blev invald i styrelsen under höstterminens första kommittémöte.

  • Skapad 2016-11-15
Frågor & Svar