Lärarförbundet
Bli medlem

Förslag på åtgärder för introduktionsperioden och karriärtjänstreformen

​Lärarförbundet har tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Sveriges kommuner och landsting överlämnat förslag till regeringen om åtgärder som behöver göras på statlig nivå angående introduktionsperioden och karriärstegsreformen.

I vintras förlängdes avtalet för kommunalt anställda lärare, HÖK12, med två år. Avtalet innebär fortsatta satsningar på högre löner och minskad arbetsbelastning. Några av de övriga områden som vi tillsammans arbetar med under avtalets tvåårsperiod handlar om att utveckla karriärreformen och se över introduktionsperioden för nyutexaminerade lärare. I det arbetet har vi överlämnat förslag till regeringen om åtgärder som vi tillsammans bedömer behöver göras på statlig nivå.

Lagtexten bör förtydligas

Det handlar om att förtydliga lagtexten avseende introduktionsperioden, att utvärdera introduktionsperioden samt att säkra att förordning och finansiering av karriärstegsreformen är utformade så att de stödjer arbetet med att möta de utmaningar som finns och skapar långsiktighet för det lokala arbetet. Parterna är också överens om att karriärreformen på sikt ska utvecklas till ett sammanhållet karriärsystem för hela skolsystemet.

Partgemensamma arbetet pågår till slutet av 2017

Det partsgemensamma arbetet i arbetsgrupperna kring karriärreformen och introduktionsperioden kommer fortsätta till 31 december 2017 och parterna kommer arbeta vidare med analyser av vilka åtgärder som behöver vidtas samt vidta egna åtgärder för att stärka dessa områden

Läs mer om det förlängda avtalet och arbetet med det kommunala avtalet.

  • Skapad 2016-05-13
Frågor & Svar