Lärarförbundet
Bli medlem

​Förskollärarnas uppdrag och ansvar förtydligas i ny läroplan

Regeringen har lyssnat på Lärarförbundets krav i den nya läroplanen för förskolan och förtydligar förskollärarnas ansvar för att bedriva undervisningen. Det var en av nyheterna i nya läroplanen som Gustav Fridolin och regeringen presenterade under eftermiddagens presskonferens från Järvaveckan.

Lärarförbundet har länge kritiserat otydligheten i den befintliga läroplanen kring yrkesrollerna i förskolan och vem som bedriver undervisningen. Idag är andelen outbildad personal i förskolan närmare 30 procent. Men enligt vad som presenterades idag kommer alltså regeringen gå Lärarförbundet till mötes och förtydliga att ansvaret ska ligga på professionen att bedriva och utveckla undervisningen i förskolan.

- Vi är glada att Regeringen har gått oss till mötes och förtydligat kapitlet om undervisning. Med regeringens ändringar ligger ansvaret tydligt på professionen att bedriva och utveckla undervisningen i förskolan, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande. och fortsätter.

- För att läroplanen ska kunna förverkligas måste förutsättningarna bli bättre. Vi kommer med full kraft fortsätta driva kraven om mindre barngrupper, fler behöriga förskollärare och att tiden till planering och utveckling av undervisningen säkras.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här