Lärarförbundet
Bli medlem

Förskollärarnas kompetens slösas bort

Trots att förskollärarnas ansvar utökats uppger idag 97 procent av förskollärarna att inga andra arbetsuppgifter har tagits bort. Det visar en undersökning som Lärarförbundet låtit Novus göra.

Förskollärarna tvingas enligt undersökningen ägna mer tid åt städ, disk och vaktmästeri än de har möjlighet att göra åt att planera, följa upp och utveckla verksamheten.

-Det är ett obegripligt resursslöseri att de för få förskollärare som finns ägnar så mycket tid åt arbetsuppgifter som inte har med det pedagogiska ansvaret att göra. Arbetsgivarna använder inte lärarkompetensen effektivt, säger Eva-Lis Sirén.

Inga arbetsuppgifter tas bort

Skollagen ändrades 2011. Förskollärare fick då ett tydligare och mer utökat pedagogiskt ansvar. Men enligt 97 procent av förskollärarna har inga andra arbetsuppgifter tagits bort

-De tvingas vara mer av allt och det går ut över barnen. Nu måste politikerna rensa på förskollärarnas bord så att de kan ägna tid åt sitt pedagogiska uppdrag, säger Eva-Lis Sirén.

Ensamma förskollärare drabbas

Särskilt allvarligt är det att de som är ensamma förskollärare i sitt arbetslag ägnar mer tid än andra åt icke-läraruppgifter och har mindre pedagogisk utvecklingstid än andra förskollärare.

-När det endast finns en utbildad lärare borde det vara ännu viktigare att använda kompetensen rätt. I stället misshushåller arbetsgivarna med bristvaran lärarkompetens, säger Eva-Lis Siren.

Lärarförbundet kräver nu att förskollärare ges tid och förutsättningar att ta sitt pedagogiska ansvar, att förskollärarnas kompetens inte slösas bort och att förskollärartätheten ökas.

  • Skapad 2013-05-16
Frågor & Svar