Lärarförbundet

Förskollärare och lärare i fritidshem oftare sjukskrivna mer än 14 dagar

För förskollärare och lärare i fritidshem är det nästan dubbelt så vanligt med stressrelaterade sjukdomar jämfört med andra yrkesgrupper. -Det är en väldigt allvarlig situation, säger Eva-Lis Sirén.

Kategorin förskollärare och fritidspedagoger är kraftigt överrepresenterade i Försäkringskassans statistik över sjukskrivningar. Det är nästan dubbelt så vanligt med sjukskrivningar för stressrelaterade sjukdomar, som depression och utmattningssyndrom, för dessa yrkesgrupper än för arbetsmarknaden i helhet.

- Här får vi svart på vitt en situation som vi larmat om länge. Det är en väldigt allvarlig situation. Man går på knäna och jag är orolig, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén till TT.

Stora grupper största problemet

Lärarförbundets undersökning visar att fritidspedagogernas största problemen med arbetssituationen är elevgruppernas storlek, att lokalerna inte är ändamålsenliga, låg personaltäthet samt att man har för lite tid för planering av verksamheten. Var fjärde lärare i fritidshem upplever dagligen ljudnivån som ansträngande vilket resulterar i trötthet, stress och huvudvärk.

Så sent som för en vecka sedan presenterade Skolverket en rapport där barngrupperna på fritidshem visat sig vara större än någonsin.

Förskollärares hälsa påverkas

När vi undersöker förskollärares arbetssituation beskriver de själva att deras hälsoläge påverkas av stora barngrupper, allt större brist på planeringstid och att mer tid går till andra uppgifter än sådant som har med måluppfyllelse att göra, till exempel städning och köksarbete.

Sämsta planeringsförutsättningar har förskollärare som inte har andra förskollärare som nära kollegor.

Sjukfall i siffror

Av antal startade sjukfall per 1 000 anställda var det 36,3 fall 2012 jämfört med 20,2 för samtliga yrkesgrupper.

De fem senaste årens statistik för förskollärare och lärare i fritidshem med siffran för samtliga yrkesgrupper inom parentes:

  • 2012: 36,3 personer (20,2 för samtliga yrkesgrupper)
  • 2011: 33,8 (18,5)
  • 2010 31,2 (17,8)
  • 2009: 27,4 (15,7)
  • 2008: 28,5 (16,7)

Kommentarer:

Anne-Sofie
Anne-Sofie Anderstedt

Finns det någon statistik som belyser förskollärarnas ålder? Är äldre förskollärare överrepresenterade i sjukskrivningarna?

  • Skapad 2017-07-14 10:20

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här