Lärarförbundet
Bli medlem

Förskolestängningen i Kalmar - Lärarförbundet Kalmar berättar vad som hände

Vimpeltorpets förskola i Kalmar valde att stänga efter smittskyddsläkares råd efter misstänkt covid-19-utbrott. Här berättar Lärarförbundet Kalmar om vad som hände och om hur deras fackliga arbete sett ut under coronapandemin.

Jeanette Wahlgren är ordförande i Lärarförbundet Kalmar - här är hennes redogörelse.

Vi börjar med lite bakgrundsfaktor såsom att Kalmar kommun och Utbildningsförvaltningen vill ha ett gott samarbete med oss fackliga organisationer. Detta innebär att vi sitter med och har möjlighet till delaktighet och påverkan i många grupper och möten.

När coronan kom signalerade vi från Lärarförbundet att vi önskade möten kring våra medlemmars arbetsmiljö och arbetsbelastning utifrån Corona.

Hela våren har vi haft avstämningsmöten på kommunövergripande nivå och även på vår utbildningsförvaltning.

Vi insåg ganska snabbt att våra ombud och skyddsombud är väldigt viktiga i detta arbete. Vikten av att lyfta ur arbetsmiljöfrågan ur den ordinarie samverkan och att på varje arbetsplats ha korta avstämningar där rektor tillsammans med våra fackliga ombud genomför risk och konsekvensanalyser.

Dessa risk- och konsekvensanalyser har vår förvaltning begärt in och vi har tillsammans gått igenom dessa på vår centrala samverkan.

Vi lyfter vår oro kring terminsstarten och hur upptakten för våra medlemmar kommer att genomföras.

Förvaltningschefen gick ut med rekommendationer om att inte samla ihop alla utan se till att vi har ett säkert tänk med stora lokaler och att arbeta i mindre grupper.

Under sommaren har vi haft avstämningar med politiken och våra högre tjänstemän, här har Lärarförbundet lyft oron kring uppstarten på våra skolor och förskolor.

Jeanette Wahlgren, ordförande Kalmar

Jeanette Wahlgren, ordförande Lärarförbundet Kalmar

Nu kommer vi till den situationen där vi blir uppringda av vår förvaltning om att det finns en smitta på en av våra förskolor och att de i samråd med smittskyddsläkaren har tagit beslutet om att stänga denna förskolas båda hus under denna vecka till att börja med.

Vi har efter det haft samtal med vår förvaltning om läget och våra synpunkter på hanteringen. Vi anser att man borde hört av sig tidigare så att vårt huvudskyddsombud hade funnits med hela vägen.

Snabbt skickade vi ut ett medlemsbrev till våra medlemmar på denna arbetsplats om vad vi gör och att vi finns där för dem. Dialog har förts med tf rektor och med ombuden.

Jag är inbjuden att delta på förskolans kommande möten inför nästa vecka.

Denna incident gör att vi la in en övrig punkt på Utbildningsförvaltningens kommande samverkan.

Lärarförbundet vill lyfta vår ståndpunkt i att man fortsätter med våra digitala möten där det är möjligt och inte som vår förvaltning vill dvs återgå till normalarbete med fysiska träffar med lärare från olika skolor.

//

Jeanette Wahlgren, ordförande Lärarförbundet Kalmar

Läs mer om förskolestängningen i Kalmar här!

  • Skapad 2020-08-20
Frågor & Svar