Lärarförbundet
Bli medlem

Förskoleklassen blir obligatorisk och skolplikten förlängs

Som Lärarförbundet tidigare föreslagit ska förskoleklassen bli obligatorisk. Dessutom föreslår utredningen förlängd skolplikt och obligatorisk lovskola.

Grundskoleutredningen som utredare Ann-Marie Begler ansvarat för, överlämnades idag till regeringen.

Utredningen föreslår bland annat förlängd skolplikt för de elever som inte når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Dessutom föreslår utredningen att huvudmännen ska anordna lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som inte nått, eller riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Lovskolan föreslås bli frivillig för eleverna.

-Det är viktigt att alla elever får en realistisk möjlighet att nå grundskolans kunskapskrav. I det perspektivet är utredningens slutsatser mycket välkomna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Länge drivit frågan

Utredningens slutsatser har även landat i förslag om en obligatorisk förskoleklass för sexåringar. Lärarförbundet har länge drivit frågan om att göra förskoleklassen obligatorisk. Det är viktigt för att visa på förskoleklassens betydelsefulla roll för elevernas utveckling.

-Vi har även arbetat länge för att förskoleklassen ska få ett eget avsnitt i läroplanen, där syfte och uppdrag förtydligas. Det är också något som snart är verklighet. Läroplanen blir ett viktigt verktyg för uppföljning och kvalitetssäkring av förskoleklassen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Kommentarer:

Helena
Helena Fransman

När kommer detta att genomföras? Har det klubbats att det genomförs inför läsåret 2017/2018?

  • Skapad 2016-04-28 22:08
Charlotte
Charlotte Lindberg

Ser fram emot tydliga riktlinjer, och hoppas på bättre arbetsvillkor! Likvärdighet för eleverna, idag ser verksamheten och förutsättningarna mycket olika ut!

  • Skapad 2016-03-06 16:26
Berit
Berit Feldt Kalen

Tycker att det är bra att förskoleklassen blir obligatorisk. Att man tar förskoleklassen på allvar och att det är viktigt för barnens fortsatta skolgång. Men det är viktigt att det är förskollärare som har det pedagogiska ansvaret.
Hoppas också att det ska ge förskolläraren bra arbetsvillkor, kunna jobba heltid i förskoleklassen. Nu ser det väldigt olika ut i kommunerna.

  • Skapad 2015-10-15 19:57

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar