Lärarförbundet
Bli medlem

Förskoleklass och fritidshem får nya avsnitt i läroplanen

Äntligen är det klart att läroplanen Lgr 11 får nya avsnitt om förskoleklass och fritidshem. Ett efterlängtat beslut - efter flera års påtryckningar från Lärarförbundet. Nu kräver Lärarförbundet att lärarna får rätt förutsättningar att införa de nya läroplansavsnitten.

Lärarförbundet är mycket positivt till att regeringen beslutat att införa två särskilda avsnitt i respektive läroplan för att tydliggöra förskoleklassens och fritidshemmens syfte, uppdrag och innehåll.

För första gången - fritidspedagogiken lyfts i läroplanen

Förutom de två nya avsnitten sker också en välkommen förstärkning av avsnittet om övergångar och samverkan mellan skolformer. Det är tack vare fritidshemmen som elevernas skoldag blir komplett. Det nya avsnittet beskriver för första gången fritidspedagogiken i läroplanen.

- Det är otroligt välkommet och ett jätteviktigt beslut. Att fritidshemmens uppdrag nu formuleras tydligare sätter press på huvudmännen att skapa förutsättningar för en verksamhet med hög kvalitet. Men den läroplanstexten kommer inte vara självuppfyllande utan vi behöver fler lärare i fritidshem som tillsammans med kollegor kan ta ansvar för att utveckla den här viktiga verksamheten, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

"Dags att synliggöra förskoleklasslärarna"

Förskoleklassen är en viktig bro mellan förskola till grundskola och det nya avsnittet ska bygga vidare på förskolans mål.

- I den pågående politiska debatten om tioårig grundskola har det fantastiska arbete som bedrivs av förskoleklasslärarna uppmärksammats alldeles för lite. Nu är det dags att synliggöra det. Det nya avsnittet är en bra start, men det handlar också om att lärarna måste få mer tid till att samverka och till att planera, utveckla och följa upp undervisningen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets krav till Fridolin

Under Almedalsveckan 2016 skickade Lärarförbundet en skrivelse till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Den innehöll krav om att regeringen avsätter tillräckliga resurser för stöd och införande av de nya läroplansavsnitten. Bland annat måste lärare i förskoleklass och fritidshem, rektorer och huvudmän få möjlighet till stöd och kompetensutveckling av Skolverket.

  • Skapad 2016-05-12
  • Uppdaterad 2016-07-05
Frågor & Svar