Lärarförbundet
Bli medlem
Onsdag 12 maj stänger vi våra telefoner kl 12:00 välkommen att höra av dig igen måndagen 17 maj kl 09:00

Förskoleklass och fritidshem får nya avsnitt i läroplanen

Äntligen är det klart att läroplanen Lgr 11 får nya avsnitt om förskoleklass och fritidshem. Ett efterlängtat beslut - efter flera års påtryckningar från Lärarförbundet. Nu kräver Lärarförbundet att lärarna får rätt förutsättningar att införa de nya läroplansavsnitten.

Lärarförbundet är mycket positivt till att regeringen beslutat att införa två särskilda avsnitt i respektive läroplan för att tydliggöra förskoleklassens och fritidshemmens syfte, uppdrag och innehåll.

För första gången - fritidspedagogiken lyfts i läroplanen

Förutom de två nya avsnitten sker också en välkommen förstärkning av avsnittet om övergångar och samverkan mellan skolformer. Det är tack vare fritidshemmen som elevernas skoldag blir komplett. Det nya avsnittet beskriver för första gången fritidspedagogiken i läroplanen.

- Det är otroligt välkommet och ett jätteviktigt beslut. Att fritidshemmens uppdrag nu formuleras tydligare sätter press på huvudmännen att skapa förutsättningar för en verksamhet med hög kvalitet. Men den läroplanstexten kommer inte vara självuppfyllande utan vi behöver fler lärare i fritidshem som tillsammans med kollegor kan ta ansvar för att utveckla den här viktiga verksamheten, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

"Dags att synliggöra förskoleklasslärarna"

Förskoleklassen är en viktig bro mellan förskola till grundskola och det nya avsnittet ska bygga vidare på förskolans mål.

- I den pågående politiska debatten om tioårig grundskola har det fantastiska arbete som bedrivs av förskoleklasslärarna uppmärksammats alldeles för lite. Nu är det dags att synliggöra det. Det nya avsnittet är en bra start, men det handlar också om att lärarna måste få mer tid till att samverka och till att planera, utveckla och följa upp undervisningen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets krav till Fridolin

Under Almedalsveckan 2016 skickade Lärarförbundet en skrivelse till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Den innehöll krav om att regeringen avsätter tillräckliga resurser för stöd och införande av de nya läroplansavsnitten. Bland annat måste lärare i förskoleklass och fritidshem, rektorer och huvudmän få möjlighet till stöd och kompetensutveckling av Skolverket.

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Mitt nya jobb/ bytte kommun fick läraravtalet, titel klasslärare i förskoleklass 27 elever pedagogisk ansvarig, kollegor 2 barnskötare. Äntligen, en rektor som var påläst om att uppdraget fick jag planeringstid som mot svarar förväntningarna att f- klassen är en bro/ förberedelse år inför grunskolan.
Mitt bästa år 2015-2016, planeringstid,reflektion, samtalstid, tillhör arbetslag lågstadiet, röd tråd, den positiva listan kan göras lång. Ansvariga skolpolitiker måste bli uppdaterad på förskollärarens uppdrag i förskoleklass, ett viktigt första år i skolans värd med likvärdigt avtal som de leg. grundlärarna.
Ser framemot en ny syn på nytt avtal och bättre förutsättningar att göra ett bra jobb.
" hoppfull 64 år "

  • Skapad 2016-10-19 10:48
Anonym
Anonym

Äntligen på väg åt rätt håll

  • Skapad 2016-05-27 18:32
Inger
Inger Berg

Otroligt välkomnande :-)

  • Skapad 2016-05-20 11:02
Els-Marie
Els-Marie Mill

Säger detsamma äntligen!

  • Skapad 2016-05-20 10:51
Maud Elisabeth
Maud Elisabeth Vall

Äntligen!

  • Skapad 2016-05-13 21:20

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar