Lärarförbundet

Förskolans dag

Väldigt många är nöjda med förskolan vi har i Sverige. Det måste vi förstås fira! Förskolans dag firas den tredje torsdagen i maj varje år av barn och vuxna för att synliggöra förskolan och dess verksamhet. Det är förskollärarna som lägger grunden för barns utbildning.

Uppmärksamma det viktiga arbetet som görs i förskolan den 19 maj - på Förskolans dag! Vi vet att förskolan har en stor betydelse för barnens utveckling och att gruppstorlekarna spelar roll – för både barnen och lärarna. Det var därför en stor seger när Skolverket i början av 2016 införde nya riktmärken för barngrupperna i förskolan, en fråga som Lärarförbundet och medlemmarna har kämpat för länge. Men nu gäller att se till så riktlinjerna gör avtryck i praktiken och se till öka personaltätheten. Satsa tidigt - satsa på förskolan!

Fira Förskolans dag den 19 maj

Förskolans dag firas alltid den tredje torsdagen i maj. Undantag görs ifall det skulle vara Kristi himmelsfärd på den tredje torsdagen i maj (det vill säga en helgdag), då firas förskolans dag den andra torsdagen i maj. På förskolor runt om i landet brukar Förskolans dag firas i form av roliga upptåg som maskerader, löptävlingar, kalas och fika för både barn och vuxna.

Ladda ner affischer och sätt upp på din förskola

Anmäl dig till Lärarförbundets Facebook-evenemang, ladda upp bilder och få inspiration av andra

Förskolans dag uppmärksammas på busslinje 5

För att uppmärksamma Förskolans dag har Lärarförbundet i Malmö sett till att denna film rullar på busslinje 5. En film om verksamhetens viktiga betydelse och om vilka krav Lärarförbundet ställer för fortsatta satningar på förskolan.

Sveriges mest uppskattade kommunala verksamhet

Förskolan har inte bara en viktig roll för barns lärande - verksamheten är även den mest uppskattade kommunala verksamheten. Enligt Svenskt kvalitetsindex 2014 är 77 procent av svenskar nöjda med förskolan. Det är ännu ett skäl till att uppmärksamma Förskolans dag!

Förskolans dag 2015

Så har förskolans dag uppmärksammats tidigare

Bilder från firandet 2015

Facebookevenemang med fler bilder och inspiration från firandet 2015

Vår rapport: "Satsa tidigt – satsa på förskolan”

I en ny rapport den 21 maj 2015 satte Lärarförbundet fokus på förskollärares arbetssituation. Det blir tydligt att förutsättningarna behöver bli bättre med mindre barngrupper, fler lärare, mer resurser till särskilt stöd – och det är hög tid att rensa bland arbetsuppgifterna.

Dela gärna bilden på Facebook och i andra sociala medier

Förskolans barngrupper kan bli mindre

I samband med Förskolans dag 2014 och under hela valrörelsen samlade Lärarförbundet in 22953 namnunderskrifter för bland annat minskade barngrupper. Skolverket fick i mars 2015 i uppdrag av regeringen att utifrån aktuell forskning ta fram riktlinjer för hur man ska minska barngrupperna i förskolan. Lärarförbundet har arbetat länge för att minska grupperna i förskolan och välkomnar nya riktlinjer.

Förskolan banar väg för högre kunskapsresultat

En studie från Lärarförbundet visar att elever som gått i förskolan får högre kunskapsresultat än andra barn. Skolverket har på uppdrag av Lärarförbundet granskat de svenska resultaten i Pisaundersökningen, och kan understryka förskolans positiva effekt.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här