Lärarförbundet
Bli medlem

Förskolans barngrupper kan bli mindre

Skolverket får i uppdrag av regeringen att utifrån aktuell forskning ta fram riktlinjer för hur man ska minska barngrupperna i förskolan. Vi välkomnar beskedet, men är kritiska till att regeringen inte har inkluderat fritidshemmen i uppdraget.

Lärarförbundet har länge uppmärksammat problemet med för stora barngrupper. Nu börjar vi se resultatet. Under onsdagen den 12 mars gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram nya riktlinjer.

- På många håll har vi idag alldeles för stora barngrupper. Det leder till att barnen inte får ut mesta möjliga av sin förskola och lärarna tvingas arbeta med dåliga förutsättningar. Kunskap kommer inte av sig själv, för stora barngrupper kan tyvärr ibland stå i vägen för lärandet, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Max 15 barn

Riktlinjerna kommer inte vara bindande. De nya riktlinjerna behöver dock tydligt markera att ett genomsnitt på 15 barn inte ska överskridas. Men framför allt måste förskollärartätheten öka och det behövs riktlinjer även för detta.

- Det har tyvärr inte räckt med lagstiftning för att se till barnens bästa. Vi hoppas att de nya riktlinjerna kan tydliggöra lagstiftningen så inte höjda barngruppsstorlekar blir sättet att rädda en skral kommunal ekonomi. Nu måste man lyssna på lärare och förskolechefer och skapa förutsättningar för barnens lärande, säger Johanna Jaara Åstrand.

Påverkan från Lärarförbundet

Lärarförbundet genomförde en uppmärksammad namninsamling för att bland annat införa riktlinjer för att minska barngruppernas storlek. Lärarförbundet överlämnade namnen till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i höstas.

I april 2014 gick Lärarförbundet ut med en rapport som visar att förskollärare och lärare i fritidshem oftare är sjukskrivna jämfört med andra yrkesgrupper. Största orsaken är de allt för stora barngrupperna.

Glöm inte fritidshemmen

I regeringens uppdrag ingår tyvärr inte att se över riktlinjer som förbättrar situationen för fritidspedagoger och lärare i fritidshem.

- Nu får regeringen inte glömma en viktig verksamhet, fritidshemmen. De har också utmaningar med för stora grupper i förhållande till antal lärare. Man kan inte hoppa över en del i skolsystemet och tro att det inte kommer märkas, säger Johanna Jaara Åstrand.

  • Skapad 2015-03-12
Frågor & Svar