Lärarförbundet

Förskolan banar väg för högre kunskapsresultat

En ny studie visar att elever som gått i förskolan får högre kunskapsresultat än andra barn. Skolverket har på uppdrag av Lärarförbundet granskat de svenska resultaten i Pisaundersökningen, och kan understryka förskolans positiva effekt.

I snitt fick svenska elever som inte gått i förskola 442 poäng på matematikprovet. Långt under OECD-snittet på 494 poäng. Resultaten förbättras dock desto längre eleverna har gått i förskolan. De som gått i upp till ett år fick i snitt 472 poäng och de som gått i förskola ännu längre fick 489 poäng. Det vill säga mycket närmare den internationella nivån.

– Generellt har det stor betydelse för resultatet om eleven gått i förskolan, säger Magnus Oskarsson, lektor på Mittuniversitetet och projektledare för Pisa i Sverige, till DN.

Socioekonomiska faktorer har betydelse

En del av skillnaden går att förklara med socioekonomiska faktorer som att barn till högutbildade föräldrar i högre grad går i förskolan än andra barn, skriver DN. Men även när OECD räknar om resultaten för att väga upp för elevernas olika förutsättningar så skiljer det fortfarande 32 poäng mellan elever som inte gått i förskola och de som gjort det i mer än ett år.

Både Skolverket och Lärarförbundet hänvisar till förskolans positiva effekt på Pisaresultaten, även om skillnaden minskar något när myndigheten räknar bort elever som invandrat efter fem års ålder, något som Pisa inte tar hänsyn till.

Förbättrade skolresultat börjar i förskolan

Uppemot 95 procent av alla svenska barn går i förskolan minst ett år. Men både Magnus Oskarsson och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén varnar för att de barn som trots allt inte går i förskolan ofta är de som skulle behöva det mest.

– Det är framför allt barn i utsatta områden som inte går i förskola. Vill vi förbättra skolresultaten är det bättre att ge stöd tidigt än att lappa och laga senare, säger Eva-Lis Sirén, till DN.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här