Lärarförbundet
Bli medlem

Förskolan 100 år: En enastående resa från småbarnsskola till en stark profession

Så kan början av resan för förskolan och där vi står idag sammanfattas. Däremellan ryms ett viktigt stycke av svensk facklig kvinnohistoria.

I år firar vi 100 år med ett fackförbund för förskollärare. Och dessutom hundra år med en alldeles egen tidning, Förskolan. Vi vill glädjas tillsammans med våra medlemmar över denna mäktiga fackliga historia och kommer därför arrangera ett samtal med vår kommande utbildningsminister.

Vilken fråga vill du att vi ställer till vår kommande utbildningsminister? Svara här

Den började 1918, då Systrarna Ellen och Maria Moberg startar Svenska Fröbelförbundet tillsammans med Anna Warburg, med flera. Föreningen skulle arbeta för utbyggnaden av barnträdgårdar med pedagogisk inriktning och lanserar en tidskrift.

Det hela började som en plats för människor som brann för barns utveckling. Förbundet var ett forum där man kunde prata om pedagogik och att skapa något bra för barnen. Där började vår historia som förbund och tidningen Förskolan.

Förbundet hade från början fokus på barnen och drev inte lönefrågor eller samtal om arbetsmiljö. Men med tiden ändrades även det och organiseringen ledde till bättre arbetsvillkor, ett erkännande av professionen och i förlängningen även ett erkännande för förskolans vikt i en elevs utbildningsresa.

Detta innebär att vi i år firar 100 år med ett fackförbund för förskollärare. Och dessutom hundra år med en alldeles egen tidning, Förskolan. Vi kommer att uppmärksamma detta under året på flera sätt. Lärarförbundet planerar flera aktiviteter, vi vill glädjas tillsammans med våra medlemmar över denna mäktiga fackliga historia.

Tidningen Förskolan har 100 års jubiléet som tema och tar oss igenom organiseringens historia och viktiga riktmärken i glädjefyllda och folkbildande reportage. Vi får veta mer om resan från föräldraperspektivet till att numera utgå från barnens behov och utbildningsresa. Om flera eldsjälar och givetvis förändringarna i politiken.

Vi kommer att uppdatera denna sida under våren, med mer information om hur Lärarförbundet kommer att uppmärksamma firandet både lokalt och nationellt. Så håll utkik!

Under tiden: Tidningen Förskolan har utformat en quiz. Varför inte testa dina kunskaper om förskolans historia eller utmana din kollega? Lycka till!

Ta del av ännu mer historia och annat kring 100 års jubileet hos Tidningen Förskolan.

Stort grattis till Tidningen förskolan och till den fackliga organiseringen!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här