Lärarförbundet
Bli medlem

Förskolan

Förskollärarnas branschtidning har fokus på kompetensutveckling för lärare inom förskolepdagogik.

Tidningen Förskolan sänds hem till över 60 000 förskollärare.

Målgrupp: Förskollärare i förskolan och förskoleklassen. Förskolechefer, skolledare och föreståndare i förskolan och skolan. Samt högskoleutbildade yrkesverksamma med ett direkt inflytande över inköpen till förskolorna.
Upplaga: 8 nummer per år.
Pris: 22 kr/nummer
Prenumeration: Logga in på dina sidor lararforbundet.se/minsida


Gå med idag
– 6 månader gratis!

  • Skapad 2019-05-29
  • Uppdaterad 2020-05-04
Frågor & Svar