Lärarförbundet
Bli medlem

Försäkringsskydd för efterlevande enligt lag

Vad skulle hända dina anhöriga om du dör? Det finns ett försäkringsskydd för efterlevande enligt lag och det hanteras av Pensionsmyndigheten. Skyddet gäller både den som förlorat sin partner och barn som förlorat en förälder.

Omställningspension

Omställningspension kan betalas ut till en efterlevande maka eller make som inte fyllt 65 år och som stadigvarande bodde tillsammans med den avlidne vid dödsfallet (gifta måste alltså ha haft samma adress). Sambor som har, har haft eller väntar gemensamma barn, tidigare har varit gifta eller har registrerat partnerskap jämställs med gifta, däremot inte andra sambor.

Omställningspensionen betalas ut under tolv månader och beräknas på den pension som den avlidna skulle ha fått. Ersättningen är alltså indirekt beroende av vilken inkomst den som avlidit har haft. Den som får låg omställningspension, eller ingen alls, kan få garantipension.

Den efterlevande måste ansöka om omställningspension hos Pensionsmyndigheten. Det bör ske inom tre månader efter dödsfallet eftersom ersättningen betalas ut längst tre månader tillbaka från ansökningsmånaden.

Änkepension

Änkepension avskaffades i princip år 1990 men kan fortfarande betalas ut till kvinnor som var gifta vid utgången av 1989.

Barnpension och efterlevandestöd

Barnpension kan betalas ut till ett barn om någon av föräldrarna avlidit. Den beräknas liksom omställningspensionen på den avlidnes pensionsunderlag. Ett barn som enligt den beräkningen får låg eller ingen barnpension alls kan få så kallat efterlevandestöd. Barnpension och efterlevandestöd betalas ut till och med 18 års ålder eller längst till och med 20 år om barnet går på gymnasieskolan.

Dödsfall på grund av arbetsskada

Vid dödsfall på grund av arbetsskada eller olycksfall på väg till och från arbetet gäller speciella regler. Mer information om det efterlevandeskydd som gäller enligt lag finns på Pensionsmyndighetens webbplats.

  • Skapad 2013-05-20
  • Uppdaterad 2016-08-24
Frågor & Svar