Lärarförbundet

Förnyelse, arbetsmiljö, samverkan - avtalet som ger lärare inflytande

FAS-avtalet syftar till att ge dig och dina kollegor inflytande över utbildningsmiljön och utvecklingsarbetet.

FAS står för Förnyelse - Arbetsmiljö - Samverkan. Det är ett avtal som slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn. Förutsättningen är att facken och kommunen kommer överens om ett samverkansavtal där idéerna i FAS får en lokal tillämpning. Läs mer om regler kring arbetsmiljön.

Tillämpas FAS rätt så är det på arbetsplatsen arbetet för förändring börjar. På arbetsplatsträffen ska man ta upp frågor om utveckling, planering och uppföljning av arbetet. När verksamheten diskuteras ska man alltid analysera hur arbetsmiljön påverkas. Ökar till exempel stressen vid förändringar i gruppsammansättningar? Genom att tänka utifrån perspektivet utbildningsmiljö på arbetsplatsträffen finns möjligheter att lyfta fram läraryrkets speciella förutsättningar.

Inte envägskommunikation

Självklart måste allt arbete bygga på en vilja att fatta beslut i samverkan. Arbetsgivaren kan inte använda arbetsplatsträffar till envägskommunikation "uppifrån". Samtidigt finns det naturligtvis ansvar hos anställda att ta initiativ och bidra till förändringsarbetet för en god hälsa och arbetsmiljö.

Genom dialog och kommunikation kan både arbetsgivare, alla anställda och fackliga organisationer aktualisera frågor på ett så tidigt stadium som möjligt. Varken rektor eller anställda behöver ha något färdigt förslag eller plan. Istället är en förutsättningslös dialog att föredra. Metoden samverkan är ju till sin natur något annat än en förhandling.

FAS

För att ytterligare utveckla samverkan och ge de anställda större möjlighet till medinflytande har avtalet FAS slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer (däribland Lärarförbundet) inom den kommunala sektorn. Syftet med avtalet är att utveckla verksamheten i verksamhetens vardag. FAS står för förnyelse (av de tidigare avtalen Utveckling -92 och Kompetens -93) och är tänkt att bli ett avtal där arbetsmiljö och hälsa får en än tydligare och starkare roll i samverkansarbetet.

Mer information

Du kan läsa mer om FAS och de verktyg som finns för att arbeta med FAS på webbplatsen Suntarbetsliv.se. Där kan du också prenumerera på ett digitalt nyhetsbrevet, iFAS.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här