Lärarförbundet
Bli medlem

Förlängt kommunalt avtal för lärarna

De kommunalt anställda lärarnas avtal, HÖK12, förlängs med två år. Avtalet innebär fortsatta satsningar på högre löner och minskad arbetsbelastning. Stort fokus läggs på att skapa bättre förutsättningar för lärare och skolledare att arbeta med resultatutvecklingen.

- Med det här avtalet är Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund överens med Sveriges kommuner och landsting om att den helt nödvändiga uppvärderingen av lärarlönerna måste fortsätta, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarlönerna ökar mer än andras

Det senaste avtalet som tecknades 2012 har varit positivt för lärarna som grupp. Lärarna har som grupp fått en betydligt bättre löneutveckling än jämförbara yrken.

- HÖK12, som vi nu förlänger och bygger vidare på har varit ett steg i rätt riktning för lärarna. Parterna är överens om att den utvecklingen måste fortsätta, säger Johanna Jaara Åstrand.

De senaste två åren, 2014 och 2015, har avtalet inte innehållit några centralt garanterade nivåer för löneutfallet och det avtal som nu slutits mellan parterna är konstruerat på samma sätt.

Lärarsatsningar förbättrar elevresultaten

Förutom tydliga skrivningar om högre lön innehåller avtalet också skarpa formuleringar om minskad arbetsbelastning och satsningar på ett samlat kompetens- och karriärsystem för lärarkåren.

Det handlar bland annat om att:

  • genomföra förändringar för bättre arbetsmiljö.
  • utveckla ett samlat kompetens- och karriärsystem.
  • arbeta vidare med att förbättra nyutexaminerade lärares introduktion och mentorskap.
  • verka för att nyanlända lärare ska kunna komplettera sin utbildning så snabbt som möjligt.

Förstärker statliga satsningar

HÖK12 förlängning illustration av vad avtalet knyter ihop

Avtalet binder också ihop och förstärker flera av de statliga satsningar som görs för lärarna just nu, till exempel de tre miljarder som regeringen satsar på höjda lärarlöner. Avtalet tydliggör huvudmännens ansvar för att driva skolans utveckling. Statens lärarlönesatsning förutsätter att kommunerna också tar sitt ansvar för lärarlönernas utveckling.

- Nu fortsätter arbetet med SKL och regeringen för att uppvärdera läraryrket. Det krävs ett gemensamt ansvarstagande. Att både staten och arbetsgivaren så tydligt visar att de vill satsa på oss är helt avgörande för att mota lärarbristen, säger Johanna Jaara Åstrand.


Vad knyter avtalet ihop?

Se filmen som förklarar hur avtalet knyter ihop de olika satsningarna.

Tvåårigt avtal

Lärarförbundets avtalsdelegation, Lärarnas Riksförbunds förbundsråd och SKL:s styrelse har sagt ja till överenskommelsen som därmed trädde i kraft den 16 november och löper ut den 31 mars 2018.

- För att ge varje barn och elev chansen att nå sin fulla potential måste skolan sättas först - det handlar om prioriteringar. Viktiga steg har tagits under föregående avtalsperiod, nu måste mer hända. Det finns inga genvägar till ett attraktivt läraryrke- lönerna måste upp och arbetsbelastningen ner, säger Johanna Jaara Åstrand.

Johanna Jaara Åstrand berättar mer om varför vi fölänger avtalet nu:


  • Skapad 2015-11-17
Frågor & Svar