Lärarförbundet
Bli medlem

Förlängning av avtalet med SKL - förhandlingar fortsätter

För närvarande förhandlar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund som en part, Lärarnas Samverkansråd, med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om ett nytt avtal inom kommunal verksamhet. Det nuvarande avtalet går ut den 31 mars och omfattar alla kommunalt anställda lärare, studie- och yrkesvägledare, landstingsanställda lärare och övriga medlemsgrupper inom Lärarnas Samverkansråd.

Parterna har beslutat om att förhandla vidare. Därför prolongeras, det vill säga förlängs, avtalet medan förhandlingen pågår. Prolongeringen gäller tillsvidare, till dess en överenskommelse träffas eller någon av parterna säger upp prolongeringen, vilket kan göras med 14 dagars framförhållning.
För dig som medlem och anställd inom kommun eller landsting innebär prolongeringen att det gamla avtalet, med samma villkor som idag, gäller fram till dess ett nytt avtal är klart.

Förhandlingstider finns utsatta under de första veckorna i april, med målsättningen att bli klar med en ny HÖK 18 så snart som möjligt.

Frågor och svar om prolongeringen

Vad är prolongering?

Det innebär att ett kollektivavtal förlängs, under tiden det är under omförhandling. Det sker genom en gemensam överenskommelse av parterna, som förlänger avtalet medan förhandling pågår.

Hur länge kan det hålla på?

Till dess att parterna har förhandlat klart. Det finns ingen specifik tidsgräns.

Min chef har kallat mig till lönesamtal, fast avtalet inte är klart. Ska jag gå?

Det är självklart bra att ha samtal med din chef, men din nya lön ska du få besked om när det centrala avtalet är klart.

Innebär prolongeringen att min lön höjs senare än 1 april?

För att du i praktiken ska kunna få din nya lön utbetald ska först det nya avtalet vara klart och sedan den lokala löneöversynen slutföras. När din nya lön väl är klar, gäller den normalt från första april.

Vill du har mer information?

Hör av dig till Lärarförbundet kontakt, telefon 0770-33 03 03, e-post kontakt@lararforbundet.se


Kommentarer:

Robban
Robban Nilsson

Enligt min erfarenhet hanteras det olika i olika kommuner. I vissa får man löneökningen retroaktivt, i vissa får man en motsvarande summa utbetald på annat sätt eftersom anställningen är avslutad i arbetsgivarens system, i ytterligare några undantas man från löneökning om det är känt att man ska sluta. Den sista varianten bottnar oftast i en uppfattning från arbetsgivaren att det finns en viss summa pengar att fördela som man hellre satsar på lärare som är kvar i kommunen. I vårt avtal finns inga sådana begränsningar och därför blir den tankegången fel.
Hur det hanteras i din kommun behöver du fråga Lärarförbundets lokalavdelning om. Det är också lokalavdelningen som vid avstämningen/förhandling av/om förslaget till nya löner tillsammans med arbetsgivaren har ansvar för att bevaka att lönerna sätts på ett sakligt sätt i enlighet med löneavtalet. Vad som är "rätt lön" i en individuellt och differentierad lönesättning är dock inte alltid självklart.
Hur du får "rätt lön" på nya jobbet är en annan sak. Det behöver du bevaka själv när ni kommer överens om anställningsvillkoren.

  • Skapad 2018-04-04 11:08
Annelie
Annelie Silversten

Vad händer med den retroaktiva lönen om det inte är klart innan sommaren och man byter ag och kommun? Vilka rättigheter har jag till rätt lön då och vems ansvar är det att se till att jag får ”rätt” lön!

  • Skapad 2018-04-03 19:00
Annelie

Om Annelie Silversten

Precis klar lärare F-6 med behörighet i SvA upp till gymnasiet. Har dock jobbat i skolans värld sedan -94 som fritidspedagog.

Robban
Robban Nilsson

Vanligtvis gäller den nya lönen retroaktivt från 1 april, oavsett när de centrala förhandlingarna är klara.

  • Skapad 2018-04-03 16:25
Anna
Anna Grenhage

Är datum för ny lön fortfarande 1 april retroaktivt, eller flyttas datumet nu när avtalet förlängts?

  • Skapad 2018-04-01 10:24
Anna

Om Anna Grenhage

Jag har varit aktiv i Lärarförbundet sedan jag var studerandemedlem. Mellan 2008-2016 hade jag förtroendet att leda Årjängs avdelning som ordförande. Nu är jag aktiv i styrelsen i Arvika och sitter med i verksamhetsrådet för min region, förbundsrådet samt centrala valberedningen. Viktiga frågor som jag tror på är att stärka lärarna i samhället genom rimliga förutsättningar, löner och befogenheter. Ett starkt, modernt, tryggande och utvecklande yrkesförbund för alla lärare måste vara meningen med föreningen och jag hoppas att det bara är en tidsfråga innan alla lärare är enade i samma förbund.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här