Lärarförbundet
Bli medlem

Förlängd mandattid under övergångsperiod i Sveriges Lärare

​I Sveriges Lärare kommer det finnas tre delegationer. En för statligt avtalsområde, en för privat avtalsområde och en för kommunalt avtalsområde. För dig som har ett uppdrag idag förlängs ditt uppdrag under en övergångsperiod.

I Sveriges Lärare kommer det finnas tre delegationer. En för statligt avtalsområde, en för privat avtalsområde och en för kommunalt avtalsområde. Dessa tre delegationer ska i Sveriges Lärare utses under hösten 2023 och ledamöter kliver på sina uppdrag den 1 november 2023. Fram till att nya delegationer utses ska det under övergångsperioden finnas tre delegationer som utgörs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds gamla delegationer.

Ni som har uppdrag i kommunalt avtalsområde, i SKR-delegationen, hade en mandattid som löpte ut den 30 juni i år. För att Lärarförbundet ska ha en delegation under övergångsperioden beslutade förbundsstyrelsen vid möte 12-13 september att förlänga mandattiden för den tidigare delegationen mellan 1 juli och 30 oktober 2023.

Anledningen till beslutet är att Sveriges Lärare under övergångsperioden behöver ha en delegation som utgörs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund tillsammans. Med stöd i övergångsreglerna, som beslutades av extrakongress 21 maj 2022, förlängs därför din mandattid. Mandattiden förlängs då alternativet är att förbundet nu under hösten skulle genomfört nomineringsperiod och val i valkretsar. Det hade inneburit möten i alla landets kommuner för att välja en tillfällig delegation med mandattid på under ett år. Därför förlängs mandatperioden för att möjliggöra fullt fokus på det viktiga arbetet med att bygga Sveriges Lärare starkt i hela landet.

Vad innebär det här för mig som delegationsledamot?

Under den period som ni fått förlängt mandat, det vill säga mellan 1/7 2022 och 31/10 2023 så kommer ni sannolikt inte att ha några avtalsförhandlingar att hantera. Med ytterst stor sannolikhet kommer delegationen därför inte ha något uppdrag eller fråga att behandla under hela den förlängda perioden.

Eventuellt kan förberedelse inför avtalsrörelse 2023 att påbörjas före dess att en ny delegation kan utses i Sveriges Lärare. Men det kommer inte vara den gemensamma delegationen från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund som ska genomföra avtalsrörelsen.

Så för dig som delegationsledamot innebär förlängningen ytterst lite.

  • Skapad 2022-09-23
  • Uppdaterad 2022-09-23
Frågor & Svar